*alt_site_homepage_image*

Patvirtinta projekto „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa

Spalio 30 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta projekto „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa.

Ši programa – viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas, parengtas prieš pradedant įgyvendinti Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų projektą. Programoje pateikiama apibendrinta informacija apie numatomą tvarkyti teritoriją, planuojamą projektą, jo tikslus ir uždavinius, paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetiškumas, pristatomi konsultavimosi su visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, pateikiama kita svarbi informacija.

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų projektą numatoma įgyvendinti pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“.

Su programa galite susipažinti spustelėję nuorodą: Nuoroda

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image