*alt_site_homepage_image*
Paslaugos pavadinimas  Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas
Paslaugos apibūdinimas Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis rengiama, kai:
1) reikalinga nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;
2) numatomas statinio ar statinio dalies, nurodyto STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede, visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas), projektavimas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo 1. prašymą;
2. statytojo parengtą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį;
3. dokumentus (bendruoju atveju):
3.1. žemės sklypo išrašą iš NTR;
3.2. žemės sklypo planą, patvirtintą NTR;
3.3. statinio nuosavybės dokumentų, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas;
3.2. esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopiją;
3.3. duomenis apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius;
3.4. kitus dokumentus ir duomenis, atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką (pvz., sanitarinės apsaugos zonos nustatymą).
4. projektinių pasiūlymų vaizdinę informaciją – projektinių pasiūlymų eskizą;
5. kitus dokumentus.
Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai Natalja Ivanova, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 528) 41024
natalja.ivanova@trakai.lt
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

Papildoma informacija

Prašymas patvirtinti Projektinių pasiūlymų rengimo užduotį ir statytojo parengta projektinių pasiūlymų rengimo užduoties forma turi būti pasirašyta elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiama elektroniniu būdu.

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu dokumentai@trakai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image