*alt_site_homepage_image*

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528)58 300, faks. (8 528) 55 524. El. paštas: info@trakai.lt.

Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-26 įsakymas Nr. P2-613 „Dėl Lentvario miesto susisiekimo infrastruktūros ties geležinkelio pervaža specialiojo plano rengimo“.

Planuojamos teritorijos vieta: rajoninių kelių Nr. 4707 Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė ruožo nuo 4,9 km iki 5,2 km (Klevų g. ir Fabriko g.) ir Nr. 4727 Trakai-Lentvaris-Mūrinė Vokė ruožo nuo 7,0 km iki 7,6 km (Geležinkelio g. ir Vilniaus g.) atkarpos, Lentvario seniūnija, Lentvario m. kadastro vietovė.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai:

Planavimo tikslas: Parengti Lentvario miesto dalies ties pagrindine geležinkelio pervaža susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, numatant vieno lygio geležinkelio pervažos pertvarkymą į skirtingų lygių.

Planavimo uždaviniai:

  • Suplanuoti rajoninių kelių Nr. 4707 Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė ruožo nuo 4,9 km iki 5,2 km (Klevų g. ir Fabriko g.) ir Nr. 4727 Trakai-Lentvaris-Mūrinė Vokė ruožo nuo 7,0 km iki 7,6 km (Geležinkelio g. ir Vilniaus g.) ties geležinkelio pervaža rekonstravimo į tunelinį pravažiavimą po geležinkeliu ir tunelinės pėsčiųjų perėjos įrengimo sprendinius;
  • Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
  • Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
  • Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2015 m. III ketvirtis, pabaiga – 2016 III ketvirtis.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Urbanistika“ A.Goštauto g. 8, LT-01180 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, faks. (8 5) 2124459. Projekto vadovė Rasa Rudytė Murauskienė, tel. (8 5) 2619859, 8 682 58010.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atliktos SPAV procedūros.

Supažindinimo su parengtu specialiuoju planu tvarka: specialusis planas eksponuojamas nuo 2016-08-03 iki 2016-08-17 (imtinai) Trakų rajono savivaldybės Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai administracijos 2 a. foje ir Lentvario seniūnijos skelbimų lentoje. Papildomą informaciją apie specialųjį planą teikia planavimo organizatorius Trakų rajono savivaldybės Architektūros skyriaus vyr.specialistė Audronė Steponavičienė tel. (8528) 53980, el. p.: [email protected] ir plano rengėjas: UAB „Urbanistika“ projekto vadovė Rasa Rudytė Murauskienė, A.Goštauto g. 8, LT-01180 Vilnius, tel. (8 5) 2619859, 8 682 58010, faks. (8 5) 2124459, el. p.:  rasa.murauskiene@urbanistika.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas galima teikti iki projekto viešo svarstymo pabaigos, t.y. iki 2016-08-17 (imtinai) raštu planavimo organizatoriui ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Specialiojo plano sprendiniuose numatytas žemės sklypo kad. Nr. 7944/2:272 ir žemės sklypo kad. Nr. 7944/2:951 dalies paėmimas visuomenės poreikiams. Apie paėmimo visuomenės poreikiams procedūras bus informuojama papildomai.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image