*alt_site_homepage_image*

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00046988, keitimą

Informuojame apie parengtą žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00046988, keitimą. 

Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-10 įsakymas Nr. P2E-197,  „Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00046988, keitimo“.

2020-02-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. T12-13.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, įm.k. 181626536, Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8528 58300, el.p. direktorius@trakai.lt

Planavimo iniciatorius: UAB Circle K Lietuva į. k. 211454910   J. Jasinskio g. 16A, Vilnius

Detaliojo plano rengėjas: MB Archipolis, Lvovo g. 7, Vilnius., el.p. info@archipolis.lt,  PV Mantas Volbekas +37069931344.

Teritorija, kurioje keičiamas detalusis planas – 2,7866 ha teritorija, žemės sklypai:

Pušyno g. 1B, Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų raj. (skl. Kad. Nr. 7940/0003:1095);

Pušyno g. 1C, Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų raj. (skl. Kad. Nr. 7940/0003:2223);

Didžiulio g. 5, Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų raj. (skl. Kad. Nr. 7940/0003:2029).

Planavimo tikslai – žemės sklypų, kadastro Nr. 7940/0003:2223, 7940/0003:2029, 7940/0003:1095 Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., apjungimas, teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentų nustatymas.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento  Nr.: K-VT-79-20-165. 

Su pakeistu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-01-14 iki 2021-01-28 Trakų rajono savivaldybės patalpose, Vytauto g. 33, Trakai, Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (www.trakai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr K-VT-79-20-165), ir rengėjo MB Archipolis patalpose Lvovo g. 7, Vilnius, informacija telefonu 869931344, el.p. info@archipolis.lt.  

Viešas svarstymas įvyks 2021-01-28 d. nuo 16:00 iki 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVkMmVkNTMtNzk4Yy00NmIzLWFiNWMtMjRmYzkxMzU1OGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (ir rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos – iki 2021-01-28.Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image