*alt_site_homepage_image*

Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 04 04 d. įsakymas Nr. P2E-206 „Dėl žemės sklypo Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aluonos k.,  kadastrinisNr.7938/0004:156, detaliojo plano, reg. nr. T00001589,  koregavimo’’.

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2019-04-24 Nr. T12-29.     

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo suformavimas buvusios sodybos atstatymui.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai, tel. 8 (528) 58300, el. p. direktorius@trakai.lt.

Planavimo iniciatorius: R. Z.

Planuojamos  teritorijos plotas: 1.5593ha.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB ,,Z. Bacevičienės projektavimo įmonė’‘, įmonės kodas 181534098, Vytauto   g. 19, Trakai, tel. 8 686 60 616, el. p: zita.arch@gmail.com  Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Zita Bacevičienė, tel. 8 686 60 616, el. p.: zita.arch@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka:  supaprastinta. 

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka. Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais susipažinti galima  nuo 2019  spalio 28d. iki 2019 lapkričio  12 d. rengėjos UAB ,,Z. Bacevičienės projektavimo įmonė’’  biuro patalpose Vytauto g. 19, Trakuose. Informacija telefonu  ( 8 5) 28 55 752,  8 686 60 616, el. p. zita.arch@gmail.com; Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (  TPDNr. K-VT-79-19-265).

Informacija apie planavimą , darbų programą taip pat  teikiama Planavimo organizatoriaus būstinėje , Vytauto g. 33,  Trakuose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo , konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano koregavimo visuomenė gali teikti detaliojo planavimo  organizatoriui, detaliojo planavimo iniciatoriui, detaliojo plano koregavimo rengėjui aukščiau nuorodytais adresais raštu ir/ar LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( TPDRIS) - www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos , t.y. 2019-11-12d.

Teikiant pasiūlymą ar pastabas, privaloma nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę, adresą telefono nr. , elektroninio pašto adresą ir motyvus /aplinkybes kuriais grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus teikusiems asmenims bus aatsakyta raštu ( atsižvelgta/neatsižvelgta/kodėl neatsižvelgta) per 5 ( penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

PV Zita Bacevičienė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image