Iš viso rezultatų:

Parengtas viešo susirinkimo dėl Trakų miesto aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolas

Informuojame, kad yra parengtas viešo susirinkimo dėl Trakų miesto aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, vykusio 2014 m. rugsėjo 23 d. 18 val. Trakų rajono savivaldybėje (Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai) protokolas.
 
Visuomenė susipažinti su protokolu gali per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos.
 
Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, teikiamos raštu (nurodytas adresas, el. paštas ir tel. numeris), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą.
Pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos, įvertintos ir pridėtos prie protokolo.
 
Pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima buvo teikti iki susirinkimo, susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojektas.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi pasiūlymai yra įvertinami. Į raštu pateiktus pasiūlymus atsakoma nurodytu adresu.

Viešo susirinkimo protokolas

Dalyvių sąrašas

Prezentacija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis