*alt_site_homepage_image*

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2016 m. liepos 11 d. Nr. P2-726 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo‘‘ ir Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa. patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 m. liepos 13 d. Nr. P2-728 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘.

Planavimo organizatorius - Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 33 LT-21106, Trakai, tel.8(528)-58 300 faks. 8(528)-55 524
El. paštas: info@trakai.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 190, Vilnius, tel. 8-5-2619024, El. paštas: adm@urbanistika.lt.
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8-5-2120269, El. paštas: andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:
Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu – Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33 LT-21106, Trakai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:
Informaciją apie parengtą Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentą teikia Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, Trakai. Su ataskaita galima susipažinti nuo 2018 m. sausio mėn. 26 d. iki 2018 m. vasario mėn. 23 d. Trakų rajono savivaldybės 203 ir 204 kab. Atsakingi asmenys: Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Povilas Montvila, tel. 8 528 58311, Architektūros skyriaus vyr. specialistas Audronė Stepopnavičienė, tel. 8 528 53980.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos viešas aptarimas vyks Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje 2018 m. vasario mėn. 23 d. 10.00 val.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image