*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIO PROJEKTAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., PADVARIONIŲ K., DETALIOJO PLANO, REG. NR. T00001502, KEITIMO

2024 m. d. Nr. P2E-
Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo antrojo skirsnio 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu (reg. Nr. T00086049), patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-59 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“:
P r i i m u sprendimą rengti Žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00001502, keitimą. Planavimo tikslai – žemės sklypo dalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2024-05-07 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. natalja.ivanova@trakai.lt, audrone.ruksyte@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image