*alt_site_homepage_image*

INFORMUOJAME, KAD YRA PARENGTAS SPRENDIMO DĖL TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ PROJEKTAS

Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų)
planavimo tikslai yra:

1. Įvertinus kultūros ir gamtos vertybių išsidėstymą, poreikį išsaugoti jas ir galimybes plėtoti veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke, peržiūrėti ir, esant poreikiui, patikslinti Trakų istorinio nacionalinio parko ribas, funkcinio prioriteto zonas ir jų ribas;
2. Įvertinus poreikį ir galimybes sumažinti neigiamą veiklos poveikį Trakų istoriniam nacionaliniam parkui, nustatyti šio nacionalinio parko buferinės apsaugos zonos ribas, numatyti šioje zonoje priemones, mažinančias galimą neigiamą veiklos poveikį Trakų istorinio nacionalinio parko kraštovaizdžiui ir jame saugomoms vertybėms;
3. Nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų reglamentus (konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones jose), kultūros ir gamtos vertybių apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, Trakų senamiesčio ir kitų kultūros paveldo vietovių, esančių Trakų istoriniame nacionaliniame parke, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2020-08-24 Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAP) adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt (Reg. Nr. 20-10102).

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų taip pat galima teikti Kultūros ministerijai elektroniniu paštu: dmm@lrkm.lt
Sprendimą „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Šis skelbimas skelbiamas Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Trakų seniūnijos, Senųjų Trakų seniūnijos ir Lentvario seniūnijos skelbimų lentose bei Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje ir Pastrėvio seniūnijos bei Vievio seniūnijos skelbimų lentose.

Priedas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image