*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ TRAKŲ R. SAV.,  SENŲJŲ TRAKŲ SEN., PABALIŲ K., KADASTRO NR.  7970/0002:1458, 7970/0002:1459, 7970/0002:1460, 7970/0002:1461, 7970/0002:1462, DETALIOJO PLANO RENGIMO 

2023 m. rugpjūčio        d. Nr. P2E-

Trakai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 249 punktu, ir atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą:  

1. P r a d e d u žemės sklypų Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k. detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) rengimą. Planavimo tikslas – žemės sklypų, kadastro Nr. 7970/0002:1458, 7970/0002:1459, 7970/0002:1460, 7970/0002:1461, 7970/0002:1462, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų pertvarkymas, naujų žemės sklypų ribų ir plotų nustatymas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų bei servitutų nustatymas.

2. Į p a r e i g o j u   Architektūros skyrių parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl Detaliojo plano rengimo.

3. N u r o d a u,  kad Detaliojo plano rengimo darbus finansuoja ir viešumo procedūras užtikrina planavimo iniciatorius.

4. N u s t a t a u,  kad šis potvarkis įsigalioja šalims pasirašius inicijavimo sutartį.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Su parengtu dokumentu galima susipažinti ir pastabas dėl planavimo tikslų teikti raštu per 10 d. d. iki 2023-08-28 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui, Vytauto g. 33, Trakai; el. p. [email protected], aivaras.trainovicius@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image