*alt_site_homepage_image*

Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.

  • Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dieną atitinka visas šias sąlygas:

1) vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos (toliau kartu – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai; 

2) su mirusiu asmeniu mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai, jų nesant, asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (šoninė giminystės linija) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių.

  • Asmens teisei į paramą palaikams parvežti nustatyti vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos:

1) pagal 3 kalendorinių mėnesių iki teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, arba 

2) pagal mėnesio, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, jeigu bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė arba tą mėnesį, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, yra gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka, išmokėta nutraukus darbo sutartį, išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui ir kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) (toliau – vienkartinė išmoka) ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, arba pasikeitė bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, arba

3) pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę pašalpą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.“ 

Jeigu per 3 kalendorinius mėnesius iki teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos buvo gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos pajamas.

Parama palaikams parvežti neteikiama parvežti valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, palaikus, kurių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos apmokamos valstybės lėšomis.

 

Dokumentai, reikalingi paramai mirties atveju gauti*:

1. asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. prašymas paramai mirties atveju gauti; SP-5+forma MIRTIES ATVEJU 

3. medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

4. kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti – ir dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, bei dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas, jeigu informacija negali būti gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

 

* Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys ar reikalinga informacija yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose ir savivaldybės administracija minėtus duomenis ir informacija gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image