*alt_site_homepage_image*

Vienkartinė išmoka kiekvienam gimusiam Trakų rajono savivaldybėje vaikui bus mokama ir 2023 metais

Šiais metais yra tęsiamas vienkartinės išmokos gimus vaikui mokėjimas Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Ši išmoka buvo pradėta mokėti 2022-aisiais. Džaugiamės, kad ją jau gavo 216 pernai naujagimių susilaukusių šeimų. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vienkartinės išmokos gimus vaikui mokėjimas numatytas 2023 m. ir tolesniems metams, nenustatant termino.

Norime priminti, kad kiekvienam Trakų rajono savivaldybėje gimusiam vaikui skiriama 400 eurų vienkartinė išmoka, jeigu nors vienas iš tėvų ne mažiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje arba buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Trakų rajono savivaldybėje ir faktiškai gyvena Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

Tėvai (vienas iš tėvų), pageidaujantys gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui, raštu kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar į savo gyvenamosios vietos specialistą socialiniam darbui seniūnijose, pateikdami prašymą išmokai gauti ir visus reikalingus dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
  • vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Socialinės paramos skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image