Iš viso rezultatų:

UAB „Trakų paslaugos“ skelbia konkursą direktoriaus pareigoms

2021-07-29
UAB „Trakų paslaugos“ skelbia konkursą direktoriaus pareigoms

UAB „Trakų paslaugos“ valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi, 371 straipsniu, skelbia konkursą UAB „Trakų paslaugos“ direktoriaus pareigoms užimti.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12.

Įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: Uždaroji akcinė bendrovė „Trakų paslaugos“, buveinė – Aukštadvario g. 5, Trakai , juridinio asmens kodas – 181522014.

Reikalavimai pretendentams: 

1. Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti, prsiimti asmeninę atsakomybę už įmonės rezultatą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje, įtraukti įmonės darbuotojus i kasdienį įmonės veiklos gerinimą.

 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius komunalinio ūkio veiklos ir priežiūros organizavimą. 

3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus. 

4. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, turėti kūrybinį, netipišką požiūrį į problemų sprendimą.

5. Mokėti dirbti kompiuteriu, turėti gebėjimą nuolatos mokytis, turėti kritinį bei sisteminį mąstymą.

6. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

7. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.

8. Ne mažesnė kaip 2 metų vadovavaujamo darbo patirtis.

Pretendentų atrankos būdas: Bendrovės vadovo veiklos programos-vizijos pristatymas ir pokalbis.

Pretendentų atranka vyks vadovaujantis  Konkurso UAB „Trakų paslaugo“vadovo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašu  (toliau – Aprašas)

Dokumentai teikiami iki 2021 m. rugpjūčio 16 d., 17.00 val. UAB „Trakų paslaugos“ valdybai, adresu: priimamasis, Aukštadvario g. 5, Trakai, arba siunčiant notaro patvirtintas dokumentų kopijas registruotu laišku.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą UAB „Trakų paslaugos“ valdybai (Aprašo priedas Nr. 1).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

4. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ( pvz. darbo sutartys ir jos pakeitimai, įsakymų dėl paskyrimo į pareigas kopijos, darboviečių išrašai, SODROS išrašai ar kt.).

5. Gyvenimo aprašymą (CV).

6. Užpildytą pretendento anketą ( Aprašo priedas Nr. 2).

7. Bendrovės veiklos vizijos pristatymas.

UAB „Trakų paslaugos“ valdyba

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis