*alt_site_homepage_image*

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija – pirmoji akredituota mąstymo mokykla Lietuvoje

 

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija tapo pirmąja mokykla Lietuvoje, kuriai buvo suteiktas mąstymo mokyklos statusas. Gimnazijos akreditacija vyko Jungtinėje Karalystėje esančiame Ekseterio universitete. Pasibaigus akreditacijos procedūroms ir gimnaziją puikiai įvertinus, šis statusas jai suteiktas trejiems metams (iki 2026 m. balandžio mėn.).

Gimnazijos kelias mąstymo mokyklos statuso link prasidėjo 2016 metais, kai gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė ir pavaduotoja ugdymui Rita Sadovskienė iš Britų tarybos organizuotos stažuotės Didžiojoje Britanijoje sugrįžo su pirmosiomis idėjomis dėl mąstymo mokyklos kūrimo. Praėjus metams, gimnazijoje ugdymo procesas pradėtas organizuoti be skambučio, taip skatinant sekti ir planuoti laiką, ugdytis atsakomybę. Vėliau vyko gimnazijos pedagogų vizitai į Jungtinę Karalystę, dalyvauta tarptautiniuose projektuose, mokymuose, vestos atviros ir integruotos pamokos, dalytasi patirtimi su kitomis šalies mokyklomis, kurtos naujos mokymo ir mokymosi priemonės, ieškota naujų mąstymo įpročių ugdymo bei medžiagos sisteminimo būdų.

Stebint nuoseklų augimą ir tobulėjimą, 2022 metais buvo nuspręsta Ekseterio universitetui teikti paraišką dėl akreditacijos.

Pateikta paraiška atitiko visus reikalavimus ir buvo puikiai įvertinta. Vertinimo ataskaitoje rašoma, kad gimnazija turi aiškią autentiškos mąstymo mokyklos kūrimo viziją, o ugdymas suvokiamas kaip aktyvus ir dinamiškas procesas, siekiant visapusiško kiekvieno mokinio ugdymo, mąstymo įgūdžiai vertinami kaip gimnazijos kultūros dalis ir yra neatsiejama pamokų, renginių, neformaliojo švietimo dalis. Išvadoje teigiama, kad „gimnazija yra akredituota kaip pažangi, turinti ir plėtojanti išskirtinį visos mokyklos požiūrį į mąstymo ugdymą“.

Nuo šiol gimnazija dalyvaus mąstymo kultūrą ugdančių mokyklų renginiuose, taikys siūlomus naujus mokymo metodus ir dalysis patirtimi su kitomis šį statusą turinčiomis mokyklomis visame pasaulyje, gaus visą naujausią Ekseterio universiteto informaciją apie atliekamus mąstymo įgūdžių ugdymo tyrimus.

Sveikiname Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos kolektyvą ir visą bendruomenę, didžiuojamės Jūsų drąsiais, ryžtingais žingsniais ir pasiekimais!

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mąstymo mokyklos komanda. Centre – gimnazijos drektorė J. Martyncevienė.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos nuotr.  

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image