Iš viso rezultatų:

Startuoja nauja priemonė darbdaviams ir jaunimui!

2021-02-26
Startuoja nauja priemonė darbdaviams ir jaunimui!

Trakų rajono savivaldybė patvirtino naują jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonę. Darbdaviams, įdarbinusiems jaunuolį 14–29 metų amžiaus visu etatu, kompensuojama dalis darbo užmokesčio.

Ši priemonė skirta ne tik darbdaviams, bet ir jaunuoliams, norintiems dirbti ir užsidirbti, įgyti darbinės patirties, bei ugdyti savo darbines ir socialines kompetencijas.

Įgyvendinant šią priemonę, jauniems asmenims sudarytos galimybės tapti darbo rinkos dalyviais, gauti darbo užmokestį, integruotis darbo rinkoje ir „pasimatuoti profesiją“ ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugsėjo 31 d. Jaunuoliai, kurie priemonės įgyvendinimo laikotarpiu yra moksleiviai, ja gali pasinaudoti tik ne ugdymo proceso metu, tai yra vasaros laikotarpiu arba savaitgaliais.

Maksimali darbo užmokesčio kompensavimo trukmė vienam įdarbintam jaunuoliui yra 2 mėnesiai, dirbant visu etatu. Jei jaunuolis dirba ne visu etatu, darbo trukmė gali būti ilgesnė (tačiau tik priemonės įgyvendinimo laikotarpiu), tuomet kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas ir kompensacijos suma vienam įdarbintam jaunuoliui per visą įdarbinimo laikotarpį einamaisiais kalendoriniais metais negali viršyti 600 eurų.

Darbdaviai, norintys įdarbinti jaunimą registruojasi nuo 2021 m. kovo 2 iki birželio 1 d. http://inx.lv/cmc8

Daugiau informacijos apie priemonę ir registraciją rasite čia. (Trakų rajono jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką aprašas)

Jaunuoliai, susiradę darbdavį ir su juo suderinę įdarbinimą, atsiunčia jaunimo reikalų koordinatorei el.paštu daiva.umbrasiene@trakai.lt užpildytą anketą.

Iškilus klausimams prašome kreiptis į jaunimo reikalų koordinatorę Daivą Umbrasienę daiva.umbrasiene@trakai.lt arba tel: 8 528 70475.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis