Iš viso rezultatų:

Skelbiamas konkursas UAB Trakų šilumos tinklai direktoriaus pareigoms

2021-01-15
Skelbiamas konkursas UAB Trakų šilumos tinklai direktoriaus pareigoms

UAB Trakų šilumos tinklai valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi, 371 straipsniu, skelbia konkursą UAB Trakų šilumos tinklai direktoriaus pareigoms užimti.

Įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: Uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai, buveinė – Maironio g. 11, Trakai. Juridinio asmens kodas – 181121797.

Reikalavimai pretendentams: 

1.  Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimas. 

2.  Ne mažesnė  kaip  2 metų vadovaujamo ir projektinio darbo patirtis. 

3. Turėti daugiabučių namų renovacijos administravimo darbo patirtį.

4. Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įmonės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje. 

5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio veiklos ir priežiūros organizavimą ir gebėti juos taikyti. 

 6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus.

7. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

8. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

9. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Privalumai pretendentams:

1. Šilumos ūkio valdymo ar priežiūros darbo patirtis.

2. Daugiabučių namų administravimo darbo patirtis.

3. Komunalinio ūkio valdymo ar priežiūros darbo patirtis

Pretendentų atrankos būdas: Bendrovės vadovo veiklos programos-vizijos pristatymas ir pokalbis.

Pretendentų atranka vyks vadovaujantis  Konkurso UAB Trakų šilumos tinklai vadovo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas)

Dokumentai teikiami iki 2021 m. sausio  29 d. 16.00 val. UAB Trakų šilumos tinklai valdybai, adresu: Maironio g. 11, Trakai, priimamasis, arba siunčiant notaro patvirtintas dokumentų kopijas registruotu laišku.  Informacija telefonu  +370 61286159.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą UAB Trakų šilumos tinklai valdybai    (Aprašo priedas Nr. 1).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

4. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ( pvz. darbo sutartys ir jos pakeitimai, įsakymų dėl paskyrimo į pareigas kopijos, darboviečių išrašai, SODROS išrašai ar kt.).

5. Gyvenimo aprašymą (CV).

6. Užpildytą pretendento anketą ( Aprašo priedas Nr. 2).

7. Bendrovės veiklos vizija  (1 A4 psl)

UAB Trakų šilumos tinklai valdyba 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis