*alt_site_homepage_image*

Šeimų stovykla Aukštadvaryje

Š. m. birželio 18-22 dienomis, Aukštadvaryje buvo surengta tėvams su vaikais šeimos gyvenimui reikalingų įgūdžių stovykla. Šeimos iš Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių seniūnijų 5 dienas dalyvavo bendrose veiklose, skirtose socialinių problemų sprendimui ir socialinės atskirties mažinimui.

Šeimų stovykloje vyko grupiniai psichologo užsiėmimai tėvams, kuriuos vedė psichoterapeutė Jolanta Karvelienė. Užsiėmimai buvo skirti vaikų amžiaus tarpsnių pažinimui, drausminimui be pykčių ir konfliktų šeimoje sprendimų paieškai. Tuo metu vyko užsiėmimai vaikams, skirti kasdienių įgūdžių ugdymui ir aktyvaus gyvenimo skatinimui. Stovyklos metu dalyviai galėjo ir individualiai konsultuotis aktualiais klausimais su psichologe. Vakarais tėvams su vaikais buvo vedami meno terapijos užsiėmimai.

Nuoširdžiai dėkojame stovyklos vadovei, socialinei pedagogei Nijolei Zubrickienei, psichoterapeutei Jolantai Karvelienei, psichologei Ritai Šakevičienei, pedagogėms Rasai Žuklienei, Daliai Čepaitienei, Violetai Nairanauskienei už perteiktas žinias, o Aukštadvario Žemės ūkio mokyklos valgyklos ir bendrabučio personalui - už jaukumą ir svetingumą.

Šeimų stovykla šiais metais organizuojama pirmą kartą ir buvo finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinant projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro inf.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image