*alt_site_homepage_image*

Savivaldybė perka gyvenamosios paskirties namą

Savivaldybė perka gyvenamosios paskirties namą

Trakų rajono savivaldybės administracija (kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai, tel. (8 528) 55 486, faks. (8 528) 53 140, el. paštas info@trakai.lt), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu ir įgyvendindama projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, finansuojamą iš Europos struktūrinių fondų, skelbiamų derybų būdu perka vieną gyvenamosios paskirties namą, kuris bus skirtas apgyvendinti 6–8 vaikus iš vaikų globos namų.

Perkamo gyvenamojo namo vieta: Lentvario miestas, Trakų rajono savivaldybė.

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2020 m. birželio  26 d. 15 val.

Pirkimo dokumentai. Dokumentus galima rasti žemiau pateiktoje nuorodoje.

Pasiūlymo pateikimas. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą ir dalyvauti derybose, pateikia komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas), kadastro duomenų bylos kopija, įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo pardavimo, bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka, sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas) ir siūlomo parduoti gyvenamojo namo techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 4 priedas). Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymas su parduodamo gyvenamojo namo dokumentų kopijomis pateikiamas užklijuotame voke su atitinkamu užrašu: „Gyvenamojo namo pirkimui“, nurodomi kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.). Vokus su pasiūlymais ir priedais galima atsiųsti paštu ar palikti Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje adresu Vytauto g. 33, Trakai iki 2020 m. birželio 26 d. 15 val.

Pasiūlymų vertinimas. Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.

Papildomą informaciją teikia  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė Irena Zaleckaitė, tel. (8 528) 58 308 ir  Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Dagienė, tel. (8 528) 58 320.

Išsamesnė informacija – svetainėje www.trakai.lt, skiltyje GYVENAMOJO NAMO BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS ĮKURTI PIRKIMAS

http://www.trakai.lt/gyventojams/vietinis-ukis/gyvenamojo-namo-bendruomeniniams-vaiku-globos-namams-pirkimas/1871

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

    

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image