Iš viso rezultatų:

Savivaldybė perka gyvenamosios paskirties namą arba butą

2022-06-22
Savivaldybė perka gyvenamosios paskirties namą arba butą

Trakų rajono savivaldybės administracija (kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai, tel. (8 528) 55 486, faks. (8 528) 53 140, el. paštas info@trakai.lt , vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu ir įgyvendindama projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ finansuojamą iš Europos struktūrinių fondų, skelbiamų derybų būdu perka vieną gyvenamosios paskirties namą arba butą, kuris bus skirtas apgyvendinti 4-8 vaikus iš vaikų globos namų.

Perkamo gyvenamojo namo vieta: Lentvario seniūnija, Rūdiškių miestas, Aukštadvario miestelis ir Senųjų Trakų kaimas (Trakų r. sav.)

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2022 m. liepos 29 d. 10 val.

Pirkimo dokumentai. Dokumentus galima rasti žemiau pateiktose nuorodose.

Pasiūlymo pateikimas. Kandidatas, pageidaujantis parduoti gyvenamąjį namą arba butą ir dalyvauti derybose, pateikia komisijai pasiūlymą raštu, pasirašytą kandidato ar jo įgalioto asmens. Kandidatas pasiūlymą pateikia pagal sąlygų aprašo 1 priede pateiktą formą. Kandidatas privalo nurodyti jo pasiūlyme esančią konfidencialią informaciją. Pasiūlyme nurodyta būsto kaina negali būti konfidenciali. Pasiūlymą sudaro kandidato dokumentų visuma: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos (pateikiamame iki 1992 m. pastatyto būsto nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas), kadastro duomenų bylos kopija, būsto energetinio efektyvumo sertifikato kopija, įgaliojimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl gyvenamojo namo arba buto pardavimo, bendraturčių ar atitinkamų institucijų sprendimas (sutikimas ir/ar leidimas) parduoti gyvenamąjį namą arba butą Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse nustatyta tvarka, sutikimas dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo (sąlygų aprašo 2 priedas) ir siūlomo parduoti gyvenamojo namo arba buto techninės būklės aprašymas (sąlygų aprašo 4 priedas).  Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymas su parduodamo gyvenamojo namo arba buto dokumentų kopijomis pateikiamas užklijuotame voke su atitinkamu užrašu: „Gyvenamojo namo arba buto pirkimui“, nurodomi kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.). Vokus su pasiūlymais ir priedais galima atsiųsti paštu ar palikti Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje adresu Vytauto g. 33, Trakai iki 2022 m. liepos 29 d. 10 val.

Pasiūlymų vertinimas. Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.

Papildomą informaciją teikia  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė Irena Zaleckaitė, tel. (8 528) 58 308 ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska, tel. (8 528) 58323.

Išsamesnė informacija – svetainėje www.trakai.lt, skiltyje NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMAS (http://www.trakai.lt/gyventojams/vietinis-ukis/gyvenamojo-namo-bendruomeniniams-vaiku-globos-namams-pirkimas/1871)

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

Trakų rajono savivaldybės gyvenamojo namo arba buto bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti, pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas

Pasiūlymo forma

Sutikimo dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo  forma

Siūlomo parduoti namo arba buto techninės būklės aprašymas

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis