*alt_site_homepage_image*

Priimami ir nagrinėjami prašymai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensavimo

Rūdiškių seniūnijos naujienos

Pranešame, kad nepasiturintys gyventojai ir toliau gali kreiptis ir teikti prašymus dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų.

Siekiant palengvinti ir supaprastinti būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų gavimą, jos besikreipiantiems gyventojams bus skiriamos iš karto visam 2023–2024 m. šildymo sezonui, jeigu dėl jų kreiptasi likus 1 mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. 

Tai reiškia, jog pakanka vieno prašymo, kad sunkiau besiverčiantys ar net vidutines pajamas uždirbantys gyventojai visą šaltąjį laikotarpį galėtų gauti kompensacijas. Tai galioja taip pat prašymams, pateiktiems po šių metų rugsėjo 1 d. 

Priklausančias kompensacijas bus galima gauti atgaline tvarka, t. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijų.

Pavyzdžiui, jeigu kreipsis 2024 m. balandžio mėnesį, kompensacijos galės būti grąžinamos už 2023 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius ir 2024 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius. 

2023 m. rugsėjo 12 d. Seimas patvirtino Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimus ir grąžino iki 2020 m. birželio galiojusią tvarką, kai, skiriant gyventojams šildymo ir vandens šildymo išlaidų kompensacijas ar socialinę pašalpą, vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas.

Įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XIV-2153 įtvirtinta, kad priimtas įstatymas įsigalioja 2023 m. spalio 1 d., o priimto įstatymo nuostatos taikomos prašymams-paraiškoms, pateikiamiems 2023 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau.

Vertinant asmenų turtą pailgėja sprendimų dėl kompensacijų skyrimo priėmimo procesas. Pasitaiko atvejų, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio specialistai nespėja priimti sprendimų dėl kompensacijų skyrimo per Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatytą laikotarpį, t. y. 30 dienų nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. sausio 15 d. specialistai išnagrinėjo 3280 priimtų prašymų dėl kompensacijų skyrimo (iš jų: dėl kompensacijų šildant būstą centralizuotai – 1608, dėl kompensacijų už kietą kurą – 1672). Buvo priimta 2710 sprendimų skirti kompensacijas ir 279 sprendimai neskirti kompensacijų (dažniausiai kompensacijos neskiriamos dėl to, kad šeimos (vieno gyvenančio asmens) nuosavybės teise turimo turto vertė viršija nustatytą turto vertės normatyvą). Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. sausio 15 d. skirtoms kompensacijoms išmokėta 788,50 tūkst. Eur iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

Eilėje nagrinėti laukia dar 428 prašymai dėl kompensacijų skyrimo, kurie priimti 2023 metais (dėl kompensacijų šildant būstą centralizuotai – 27, dėl kompensacijų už kietą kurą – 401).

Neišnagrinėti 54 prašymai priimti 2023 m. spalio, 229 prašymai – lapkričio ir 145 prašymai – gruodžio mėnesiais.

Taip pat primename, kad kompensacijos už kietą kurą mokamos iškart už visą šildymo sezoną, t. y. už 7 mėnesius.

Specialistai deda visas pastangas kuo greičiau išnagrinėti pateiktus prašymus ir priimti sprendimus dėl kompensacijų skyrimo. Planuojama, kad iki 2024 m. kovo 1 d. visi prašymai bus išnagrinėti.

Tikimės Jūsų supratingumo.

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image