*alt_site_homepage_image*

Rajono pedagogai aptarė svarbias aktualijas ir iššūkius

Šiandien rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir socialiniai pedagogai aptarė aktualius ugdymo, socialinio darbo klausimus.

Geriausių sprendimų mokyklų veiklai, iškilusioms pedagogų ir bendruomenių problemoms spręsti linkėjo Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, vicemerė Jolanta Abucevičienė, vicemeras Jonas Kietavičius.

Į svarbias aktualijas dėmesį atkreipė Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, pristačiusi temas, kurios šiame pasitarime buvo išsamiai nagrinėtos.   

Projektą ,,Kompleksinės paslaugos (KOPA) Nr. 07-007-9-0001/ESFA-58“ pedagogų bendruomenei pristatė Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro direktorė Anželika Vunš ir viešosios įstaigos Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė.

Siekdami įgyvendinti šį projektą Europos socialinio fondo agentūra, Trakų rajono savivaldybės administracija ir Trakų švietimo centras 2023 metų birželio 29 d.  sudarė jungtinės veiklos sutartį. Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų  šeimoje ir gyvenime, bus rengiami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams.

Projekto veiklos suplanuotos taip, kad būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Socialinių paslaugų projektas padės ir mokykloms: plėtoti socialinių įgūdžių ugdymą, priklausomybių prevenciją, burti savipagalbos grupes tėvams, teikti psichologų konsultacijas ir kt. paslaugas, kurių labai reikia ir švietimo įstaigose.

Šis Europos Sąjungos fondų remiamas projektas, kuris padės spręsti daugelį svarbių šiuolaikinę visuomenę kamuojančių  socialinių bei psichologinių problemų, bus vykdomas iki 2029 metų. 

Apie šiuolaikinei visuomenei, šeimoms reikšmingą ir reikalingą psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją mokyklose kalbėjo Trakų rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Alina Kuleš.

Pasitarime aptartos ir kitos švietimo įstaigų darbo aktualijos bei iššūkiai: lankomumo tvarka, gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimas, mokinių pavėžėjimas, mokymosi pagalbos teikimas mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, pailgintų dienos grupių organizavimo tvarka.  

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje: Mokyklų veiklai, iškilusioms pedagogų ir bendruomenių problemoms spręsti linkėjo geriausių sprendimų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius(viduryje), vicemerė Jolanta Abucevičienė, vicemeras Jonas Kietavičius.

Sigitos Nemeikaitės nuotr.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image