*alt_site_homepage_image*

Rajono darželinukų tėvai pasirinks norimą savo atžalų poilsio formą

Rugsėjo 14 dieną Trakų rajono savivaldybėje susirinkę rajono vaikų darželių bei mokyklų, kuriose veikia ikimokyklinukų grupės, vadovai išnagrinėjo vadinamojo priverstinio miego situaciją mūsų ugdymo įstaigose.

Tokiu būdu nuosekliai tęsiami jau liepos mėnesį žengti pirmi žingsniai dėl priverstinio miego ikimokyklinėse įstaigose pakeitimo kitomis poilsio formomis. Šia linkme jau nuveiktas nemažas darbas, kurį atlieka suburta darbo grupė, vadovaujama vicemero Jono Kietavičiaus.

Pasitarime dalyvavo rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, vicemeras J. Kietavičius, pabrėžę šios aktualijos svarbą, pritarę gyvenimo diktuojamiems pokyčiams ir paskatinę ikimokyklinio ugdymo pedagogus keisti iki šiol galiojusias nuostatas labiau šiuolaikiškomis, atliepiančiomis vaikų individualius poreikius ir skatinančiomis jų sveiką raidą.  

Pasitarimo dalyviai išklausė rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojos Alinos Jakonis parengtą ataskaitą apie darželinukų tėvų apklausą dėl pasirenkamo miego ar kitos poilsio formos. A. Jakonis rėmėsi visų rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų tėvų apklausos rezultatais. Paaiškėjo, kad, remiantis apklausos duomenimis, apie penktadalis apklaustųjų nori, jog vaikai nebūtų priverstinai guldomi pietų miego, o jiems parenkamos kitos poilsio formos – žaidimai tiek lauke, tik patalpose, piešimas, skaitomos pasakos ir rengiami kt. užsiėmimai.     

Didelio susidomėjimo sulaukė Lentvario vaikų darželio „Šilas“ patirtis taikant kitas darželinukų poilsio formas. Šios ugdymo įstaigos direktorė Irena Nižauskienė pokyčius pradėjo taip pat pasitelkusi tėvų apklausas. „Šilo“ vadovė plačiai pristatė, ką gali rinktis mažieji darželyje, jeigu jie nenori miegoti. Ši ugdymo įstaiga išties turi  labai daug galimybių vaikams pasiūlyti įvairių užsiėmimų ir tai sėkmingai daro. Direktorė taip pat pritarė nuostatai, kad derėtų trumpinti vaikų popietinio miego laiką.

Kiekviena ugdymo įstaiga pateikė konkrečias išvadas apie esamą situaciją savo įstaigoje bei kitų poilsio formų taikymo galimybes.

Nutarta šia tema tėvams surengti ir psichologo paskaitą.

Meras A. Šatevičius ir vicemeras J. Kietavičius aktyviai dalyvavo pedagogų diskusijoje ir pritarė pokyčiams. Jų nuomone, sprendžiant šią problemą, formuojamos taisyklės ir rengiama infrastruktūra turi būti visų pirma pritaikoma prie vaiko poreikių. Tad lemiamas žodis turi būti ištartas tėvų, o naujoji tvarka taikoma lanksčiai, atsižvelgiant, kas svarbu vaiko gerovei. 

Artimiausiu metu pedagogų darbo grupė, apibendrinusi išreikštas įžvalgas, nuomones, parengs kitų poilsio formų taikymo darželiuose tvarką.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje: Surengtame Savivaldybėje pasitarime rajono vaikų darželių bei mokyklų, kuriose veikia ikimokyklinukų grupės, vadovai išnagrinėjo vadinamojo priverstinio miego situaciją mūsų ugdymo įstaigose.

Sigitos Nemeikaitės nuotr.  

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image