*alt_site_homepage_image*

Prieplaukos Galvės ežero pakrantėje švartavimosi vietų nuomos konkursas

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia prieplaukos, esančios Galvės ežero pakrantėje adresu Slėnio g. 1A, Trakuose (unikalus Nr. 4400-0839-4952) švartavimosi vietų konkursą.

Konkursas skelbiamas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. S1E-79 „Dėl Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių prieplaukų ir lieptų švartavimosi vietų Trakų senamiesčio ežeruose nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Konkursas skelbiamas prieplaukos, esančios Galvės ežero pakrantėje adresu Slėnio g. 1A, Trakuose (unikalus Nr. 4400-0839-4952) dviejų švartavimosi vietų po 3 metrus ilgio nuomai. Nuomos trukmė iki 5 metų.

1. Konkurse norintys dalyvauti pareiškėjai prašymus turi pateikti užklijuotuose vokuose iki 2022 m. birželio 6 d. įskaitytinai į Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūniją adresu Vytauto g. 33, Trakai. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso skelbtas pavadinimas „Prieplaukos, esančios Galvės ežero pakrantėje adresu Slėnio g. 1A, Trakuose, konkursas 3 m ilgio švartavimosi vietos nuomai“,  konkurso dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas.

2. Prašymo švartavimosi vietos nuomai forma yra šio skelbimo priedas. Prie prašymo fiziniai asmenys turi pridėti asmens dokumento kopiją,  pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, juridiniai asmenys savo ruožtu privalomai pateikia juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją. Prašyme turi būti nurodoma plaukiojimo priemonės rūšis. Jeigu plaukiojimo priemonė varoma varikliu, turi būti nurodomas variklio tipas – t. y. ar tai vidaus degimo ar elektrinis, bei švartavimosi vietų skaičius.

3. Prašymas turi būti pasirašytas konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo. Jei teikiama jungtinė paraiška, ją pasirašo visi jungtinės paraiškos dalyviai (pridedama jungtinės veiklos sutartis).

4. Esant daugiau nei vienam prašymui išnuomoti konkrečią švartavimosi vietą, atliekamas prašymų vertinimas, kurį vykdo Administratoriaus sudaryta komisija, laikantis šių prioritetų:

4.1. jei yra pateikti keli prašymai iš fizinių ar juridinių asmenų iki Aprašo 12 punkte nustatyto termino ar per terminą, nustatytą 13 punkte dėl švartavimosi vietos nuomos prie to paties liepto ar prieplaukos, pirmenybė išnuomoti švartavimosi vietą teikiama tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio pirmenybės teisę atnaujinti sutartį reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

4.2. yra Trakų miesto gyventojas ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar juridinio asmens veiklos vieta yra Trakų mieste;

4.3. yra Trakų rajono savivaldybės gyventojas ir yra savivaldybėje deklaravęs gyvenamąją vietą ar juridinio asmens veiklos vieta yra Trakų rajono savivaldybėje.

5. Paraiškas konkursui teikti adresu: Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija, Vytauto g. 33, Trakai.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 528 ) 55 730 arba adresu Vytauto g. 33, Trakai.

Komisijos posėdis įvyks 2022 m. birželio 7 d. 10.00 val. adresu: Trakų rajono savivaldybės administracija, 202 kab., Vytauto g. 33, Trakuose.    

Konkurso dalyvis, neatvykęs į nuomotojo organizuojamą posėdį, netenka teisės dalyvauti konkurse.

PRIEDAS:  Prašymo švartavimosi vietos nuomai forma.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image