*alt_site_homepage_image*

Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

Šiandien, vasario 2 dieną, vykusio Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas, siekiantis 70,9 mln. eurų. Lyginant su praėjusių metų biudžetu, jis padidėjo 20,4 proc. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms, vietoj 2022 m. biudžete buvusių 28,4 mln. eurų, šiemet skirta net 40 mln. eurų, t. y. 20,1 proc. daugiau.

Švietimas – prioritetinė sritis

Kaip ir anksčiau daug dėmesio bus skiriama savivaldybėje vykdomam švietimui, jo kokybės didinimui ir užtikrinimui. Lyginant su 2022 metais, šiai sričiai skirti asignavimai išaugo 19,8 proc. – tam numatyta 30,3 mln. eurų, iš kurių 19,9 mln. eurų yra savivaldybės biudžeto lėšos, 16,6 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšos ir 0,8 mln. eurų – įstaigų pajamos.

Šiemet ketinama užbaigti Trakų gimnazijos rekonstravimo ir atnaujinimo projektą, kurio bendra vertė yra 4,6 mln. eurų. 2020–2022 m. šiam projektui buvo skirta 2,3 mln. eurų iš savivaldybės biudžeto ir skolintų lėšų, tad tokia pati suma numatyta ir patvirtintame naujajame biudžete.


Daugiau galimybių suteikianti socialinė parama

Dar daugiau lėšų šiųmetiniame biudžete skirta socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai. Jai numatyti asignavimai išaugo 12,3 proc. ir siekia net 8,2 mln. eurų.

2023-iaisiais bus tęsiama 2022 m. pradėta iniciatyva ir iš biudžeto lėšų mokama vienkartinė išmoka gimus vaikui. Pernai tokią išmoką gavo 216 naujagimių susilaukusių šeimų. Kiekvienam Trakų rajono savivaldybėje gimusiam vaikui bus skiriama 400 eurų vienkartinė išmoka, jeigu nors vienas iš tėvų ne mažiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje arba joje buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena jos teritorijoje.

Primename, kad tėvai, pageidaujantys gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui, turėtų patys raštu kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į specialistą socialiniam darbui gyvenamosios vietos seniūnijoje, pateikdami prašymą ir kitus dokumentus.

Glaudesnis bendravimas su bendruomene

Svarbus Trakų rajono savivaldybės administracijos veiklos aspektas yra tiesioginės komunikacijos su bendruomene plėtojimas ir siekis paskatinti visuomenę drąsiai reikšti savo nuomonę apie rajone, gyvenamojoje aplinkoje vykstančius procesus, labiau įsitraukti, aktyviau dalyvauti priimant sprendimus ir auginti pasitikėjimą savivalda. Taigi natūralu, kad padidėjo ir dalyvaujamajam biudžetui skirtos lėšos, šiemet jos sieks 90 tūkst. eurų.

Ir toliau bus vykdoma seniūnijų savarankiškų veiklų programa, kuriai skirta 213,4 tūkst. eurų. Siekiant aktyvinti bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, į nevyriausybinių organizacijų sektorių bus nukreipta 15 tūkst. eurų, o vietos veiklos grupės ir bendruomenių rėmimui ketinama suteikti 20 tūkst. eurų paramą.

Neliks užmiršti ir vietos verslo atstovai, smulkieji verslininkai, mat, kaip ir pernai 280 tūkst. eurų bus skirta verslo plėtros sąlygoms gerinti.

Dėmesys paveldui, aplinkosaugai ir sveikatinimui

Trakai – istorinis miestas, garsėjantis unikalia gamtinio ir kultūrinio, architektūrinio kraštovaizdžio derme. Siekiant didesnio valstybės institucijų dėmesio, o kartu ir finansavimo šiam miestui, būtina dirbti dėl kitokio jo statuso įtvirtinimo. Taigi dar daugiau atidumo ir lėšų bus nukreipta į Trakų kurortinės teritorijos programos įgyvendinimą, kuriai ketinama skirti 255 tūkst. eurų – t. y. 20,9 proc. didesnes lėšas nei praėjusiais metais.

Lankytojus Trakų rajonas vilioja dėl daugybės aspektų – čia ne tik gausu saugomų teritorijų, gamtos, kultūros, materialiojo bei dvasinio paveldo objektų, bet ir yra puikios sąlygos sporto ar sveikatinimo veikloms vykdyti. Planuojant naująjį biudžetą, buvo atsižvelgta į gyventojų pageidavimus, jų gyvenimo kokybės gerinimo, aktyvios fizinės veiklos skatinimo prioritetus, tad sporto ir laisvalaikio veikloms ir jas organizuojančių įstaigų finansavimui iš savivaldybės biudžeto 2023-iaisiais bus skirta 826,8 tūkst. eurų.

Trakų rajono savivaldybė plėtoja Europos žaliojo kurso idėjas ir sėkmingai jas įgyvendina mieste ir visame rajone. 2022 m. lapkričio 24 d. Tarybos sprendimu Nr. S1E–184 buvo patvirtinta Trakų rajono savivaldybės žaliojo kurso strategija iki 2035 m., kurioje aptariama ir darnaus judumo užtikrinimo būtinybė, susisiekimo infrastruktūros, transporto paslaugų plėtra, vadovaujantis darnios plėtros principais.

Vienas iš būdų tausoti gamtą – naudotis viešojo transporto paslaugomis. Populiarinant jį tarp rajono savivaldybės gyventojų, bus tęsiama ir 2022 m. kovą pradėta „Trakiečio kortelės“ iniciatyva.

Kultūrai – ir papildomas finansavimas

Planuojant 2023 metų biudžetą, neužmiršta ir kultūros sritis. Kultūros programai, įskaitant Trakų rajono savivaldybės kultūros įstaigų išlaikymo sąnaudas, iš viso skirta 3,06 mln. eurų. Iš jų kasmetinei Trakų miesto šventei bus skirta 50 tūkst. eurų, 2023 m. vasarą devynioliktą kartą vyksiančiam tarptautiniam muzikos festivaliui „Užutrakio vakarai“ – 20 tūkst. eurų ir 90 tūkst. eurų – kitiems kultūros renginiams.

Ir toliau bus remiami meno mėgėjų kolektyvai, jų veiklai papildomai iš Mero fondo šiemet skiriant 5 tūkst. eurų sumą. Pernai, minint Trakų įkūrimo 700 metų sukaktį, ištisus metus vyko įvairūs renginiai ir netrūko kultūrinių iniciatyvų, tačiau tikimasi, kad jų bus gausu ir šiemet.

Lėšos investiciniams projektams

Vadovaujantis darnaus vystymosi principais, 2023-iaisiais bus įgyvendinami viešųjų erdvių, statinių ir gamtos objektų gerinimo bei plėtros, švietimo ir socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo, susisiekimo sąlygų rajone gerinimo, didinant saugumą ir efektyvumą, gyventojų sveikatos stiprinimo, kultūrinio ir turistinio potencialo didinimo projektai. Savivaldybės biudžeto lėšos 2023 metais prisidės prie pradedamų ar tęsiamų Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane numatytų projektų įgyvendinimo. Naujajame biudžete investicijoms skirta 6 mln. eurų.

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image