*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas

Onuškio seniūnijos naujienos

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. P2E-122 paskelbė Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursą.

Konkurso paraiškų teikimo laikas – iki 2024 m. balandžio 19 d.

Konkurse gali dalyvauti:

Savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros, sporto įstaigos, laisvieji mokytojai, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla.

Programų teikėjai turi užpildyti Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškos formą (Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo 1 priedas).

Užpildyta paraiška teikiama 2 egzemplioriais. Vienas egzempliorius turi būti įrištas arba įsegtas, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos, organizacijos antspaudu voką ir su lydimuoju raštu registruota savivaldybės priimamajame. Kitas egzempliorius PDF formatu (su Programos teikėjo parašu ir organizacijos antspaudu) teikiamas el. paštu natalija.sidlauskiene@trakai.lt.

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

  • Programos teikėjo registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopija (savivaldybės švietimo įstaigoms pažymėjimo pridėti nereikia);
  • Programos teikėjo įstatų (nuostatų) kopija (savivaldybės švietimo įstaigoms nuostatų pridėti nereikia);
  • Programos vadovo / vykdytojo dokumentų, įrodančių pedagoginės kvalifikacijos turėjimą, kopijos;
  • Higienos pasas (stacionarioms vaikų vasaros poilsio stovykloms);
  • Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais įrodantys dokumentai (sutartis/ raštas);
  • Kitus finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai;
  • Laisvojo mokytojo verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija.

Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso paraiškos forma (pridedama)

Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas (pridedama)

Informaciją apie konkursą teikia Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Šidlauskienė, tel. (8 528) 55 603, el. p. natalija.sidlauskiene@trakai.lt)

 

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image