*alt_site_homepage_image*

Negyvenamųjų patalpų Bažnyčios g. 26–12, Lentvario m., viešas nuomos konkursas

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia Trakų rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo materialiojo turto – negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Bažnyčios g. 26–12, Lentvario m., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-0573-5359:6891, kurių bendras plotas 27,76 kv. m, viešą nuomos konkursą 2023 m. birželio 13 d. 14:00 val. Trakų rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 33, Trakai (202 kab.).

Paraiškas dalyvauti konkurse norintys pareiškėjai turi pateikti užklijuotuose vokuose 2023 m. birželio 13 d. nuo 8.00–10.00 val. Paraiškas konkursui teikti adresu: Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistei Laurai Seržintienei, 322 kab., Vytauto g. 33, Trakai.

Ant voko turi būti užrašyta: viešo nuomos konkurso pavadinimas (Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Bažnyčios g. 26–12, Lentvario m., Trakų r. sav., viešam nuomos konkursui).

Ant voko taip pat turi būti užrašyta:

I) konkurso dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas; II) jei teikiama jungtinė paraiška, duomenis ant voko nurodo visi jungtinės paraiškos dalyviai.

Voke turi būti pateikta:

  1. Patvirtintos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), kontaktinis telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.
  2. Norimos išsinuomoti patalpos, norimų išsinuomoti patalpų bendras plotas.
  3. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m, bendras siūlomas nuompinigių dydis už visą nuomojamą plotą.
  4. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu.
  5. Apmokėjimo ar pavedimo kopija, kurioje pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių nuompinigių dydžiui.
  6. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo. Jei teikiama jungtinė paraiška, ją pasirašo visi jungtinės paraiškos dalyviai. Pridedama jungtinės veiklos sutartis.

Patalpų nuomos sutarties terminas – 5 (penkeri) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Pastato patalpų pradinis nuompinigių dydis 2,57 Eur (du eurai penkiasdešimt septyni centai) per mėnesį už vieną kvadratinį metrą be PVM. Bendras nuomojamų patalpų plotas 27,76 kv. m.

Konkurso dalyvio pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžiui, konkurso dalyvis privalo sumokėti iki 2023 m. birželio 13 d. 10:00 val. Mokėjimo rekvizitai: Trakų rajono savivaldybės administracija, kodas 181626536, a/s Nr. LT714010042700030188, LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius. Konkurso dalyvio pradinis 1 mėnesio  nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas padauginant dalyvio siūlomą nuompinigių dydį iš bendro nuomojamų patalpų ploto.

Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis atplėšiami 2023 m. birželio 13 d. 14.00 val. Vytauto g. 33, Trakų m., Trakų rajono savivaldybės administracijoje, 202 kab. (Mažojoje posėdžių salėje).

Dėl papildomos informacijos apie Konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistę Laurą Seržintienę (322  kab.), tel. (8 528) 25 048, el. p. laura.serzintiene@trakai.lt. Pretendentai gali atvykti apžiūrėti patalpas 2023 m. birželio 12 d. nuo 15.00 iki 17.00 val. iš anksto susitarę su kontaktiniu asmeniu Laura Seržintiene (322 kab.), tel. (8 528) 25 048, el. p. laura.serzintiene@trakai.lt.

Esant dideliam paraiškų kiekiui, komisijos sprendimu posėdis gali būti atidėtas ir laimėtojai skelbiami kitame posėdyje. 

Su patalpų schema, nuomos taisyklėmis, sąlygomis ir nuomos sutartimi konkurso dalyvis (-iai) gali susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt arba adresu Vytauto g. 33, Trakai, 322 kab.

 

Laura Seržintienė,

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image