*alt_site_homepage_image*

Naujas žvilgsnis į mokytojo profesinį augimą

Kompetentingi mokytojai ir sėkmingai dirbančios mokyklos žino, 

kad kai kalbama apie švietimą – nesvarbu, kaip gerai ar prastai dirbama,

– visada reikia mokytis dirbti dar geriau.

(Lieberman ir Miller, 2001)

Pasak švietimo ekspertų, kiekvienoje mokykloje yra sutelktas didžiulis turtas – ilgametė dirbančių mokytojų praktinė patirtis. Neretai ji nėra pakankamai panaudojama dėl to, kad mokytojo darbas pamokoje vis dar yra izoliuotas, vykstantis už uždarų durų, atsietas nuo kitų mokytojų ir kartais nuo bendrų mokyklos tikslų. Todėl, siekiant nuoseklaus bei tvaraus mokyklų veiklos tobulinimo, ypač svarbu skatinti mokytojus atverti savo klasių duris, pasidalinti sukaupta patirtimi ir tuo pačiu patiems profesiškaitobulėti.

Pamatas – profesinis bendradarbiavimas

Trakų meno mokykloje nuolat vykdoma aktyvi metodinė veikla: mokytojai veda atviras pamokas, autorinius seminarus, skaito metodinius pranešimus respublikinėse konferencijose, forumuose, dalyvauja tarptautinių bei respublikinių konkursų vertinimo komisijų darbe ir kt. Kiekvieną vasarą organizuojame tarptautinius meistriškumo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus bei muzikos festivalį „Trakų fanfarinė savaitė“, sukviečiantį į Trakus gausų būrį mokytojų iš įvairių pasaulio šalių bei suteikiantį galimybę pasimokyti iš geriausių savo srityje.

Per 15 projekto gyvavimo metų kursuose dirbo 65 lektoriai, žymūs savo srities specialistai ir atlikėjai iš Lietuvos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Austrijos, Suomijos, Ispanijos, Švedijos, Belgijos, Danijos, Šveicarijos, Vokietijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Estijos ir JAV.

Kasmet vykstančiame fortepijono muzikos festivalyje „XX amžiaus muzika“ organizuojami meistriškumo seminarai – atviros pamokos fortepijono dalyko mokytojams. Savo profesine patirtimi Trakuose dalinosi pianistės Albina Šikšniūtė, Ala Bendoraitienė, Vaida Kirvelytė, Jūratė Rinkevičienė, Virginija Domeikaitė ir kt.

Šiais metais, greta tradicinių veiklų, Trakų meno mokykloje įgyvendinama ir keletas naujų iniciatyvų: profesinio bendradarbiavimo diena „Draugystės tiltai“ su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla bei projektas „Tarpusavio ugdomojo konsultavimo praktikumai“. Minėtų veiklų idėjinė ašis – mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas bei kolegialus mokymasis, sudarantis sąlygas mokytojų profesinei bei asmeninei ūgčiai.

Draugystės tiltai

2020 m. vasarį Trakų meno mokykloje vyko profesinio bendradarbiavimo diena „Draugystės tiltai“, kurioje 6 Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos lektoriai dalinosi profesine patirtimi su Trakų meno mokyklos muzikos skyriaus mokytojais, vedė meistriškumo pamokas.

Jaunuosius muzikantus konsultavo smuikininkė Inga Gylytė, pianistė Inga Vyšniauskaitė, saksofonininkas Gintaras Mockus, trimitininkas Aretas Baranauskas, valtornininkas Vitas Vidzbelis, fleitininkė Ula Čaplikaitė. Muzikos teorijos ir muzikos istorijos mokytojas Viktoras Bakys pedagogams ir tėvams skaitė metodinį pranešimą „Kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą“. Visą profesinio bendradarbiavimo dieną mokytojai galėjo stebėti lektorių darbą, užduoti rūpimus klausimus, konsultuotis.

Tiek mokiniams, tiek dalyvavusiems mokytojams ši nauja patirtis buvo visapusiškai naudinga, leidusi praktiškai „čia ir dabar“  mokytis vieniems iš kitų.

Tarpusavio ugdomasis konsultavimas

Nuo 2019 m. rudens Trakų meno mokykloje vykdomas projektas „Tarpusavio ugdomojo konsultavimo praktikumai“. Projekte buvo suburta respublikinė smuiko dalyko mokytojų grupė, kuri aktyviai bendradarbiaudama vykdo tarpusavio ugdomąjį konsultavimą: stebi ir veda teminius praktikumus, dalinasi inovatyviais ugdymo metodais, analizuoja metodinę literatūrą bei vykdo kitas veiklas, susijusias su dalykinių/praktinių įgūdžių gilinimu. 

Tarpusavio ugdomojo konsultavimo (TUK) grupės nariai atstovauja šešioms Lietuvos meno ir muzikos mokykloms:: Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklai (smuiko mokytoja ekspertė Eglė Sakavičienė), Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklai (smuiko mokytoja metodininkė Oksana Tunevič ir pradedančioji mokytoja Gabriela Sabilo), Alytaus muzikos mokyklai (vyresnioji smuiko mokytoja Ingrida Krikščiūnienė), Vilniaus Grigiškių meno mokyklai (vyresnioji smuiko mokytoja Giedrutė Šochienė), Vievio meno mokyklai (pradedančioji mokytoja Vita Paulauskienė) ir Trakų meno mokyklai (grupės vadovė ir smuiko dalyko mokytoja metodininkė Ieva Tijūnėlienė).

TUK grupės mokytojų profesinė patirtis skirtinga. Pradedantiesiems – tai puiki proga pasimokyti iš labiau patyrusių kolegų. Ekspertams – galimybė perduoti sukauptas dalykines žinias, atsiskleisti kaip mentoriams, dirbti kartu.Pagrindinė TUK grupės veiklos forma – teminiai praktikumai. Temos pasirinktos neatsitiktinai. Kiekviena jų atspindi grupės narių stipriąsias puses bei atliepia profesinio augimo poreikį (siejamos su sritimis, kuriose siekiama pažangos). TUK grupės veiklos yra organizuojamos vis kitoje mokykloje. Tokiu būdu kiekvienas grupės narys turi galimybę tapti vieno iš praktikumų koordinatoriumi ir lyderiu.

Aktyvaus TUK grupės narių dalinimosi dėka žinia apie įtraukiančią profesinio bendradarbiavimo formą pasklido ir tarp kitų respublikos mokyklų smuiko dalyko mokytojų. Šiemet gegužės 20 d. organizuotame ketvirtajame teminiame susitikime (dėl paskelbto karantino jis buvo organizuojamas nuotoliniu būdu) dalyvavo ne tik TUK grupės nariai, bet ir per 20 laisvųjų stebėtojų – smuiko dalyko mokytojų.

Ateities vizija

Tikimės, jog naujas žvilgsnis į profesinį bendradarbiavimą ir kolegialų mokymąsi atneš permainų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje, suteiks mokytojams įkvėpimo dirbti dar geriau, vardan kiekvieno mokinio mokymosi pažangos.

Ieva Tijūnėlienė

Trakų meno mokyklos metodinės grupės pirmininkė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image