*alt_site_homepage_image*

Kviečiame teikti paraiškas NVO bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimui

Primename, kad iki 2020 m. gegužės 27 d. 16:00 val.  dar galima teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo finansavimui gauti.

Paraiškos priimamamos  Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo langelyje, adresu Vytauto g. 33, 21106 Trakai ir elektroniniu paštu dokumentai@trakai.lt

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  įgyvendinama kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. P2E-184 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

Paraiškų teikimo eiga: 

1. Pareiškėjai turi užpildyti paraiškos formą, nurodytą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. P2E-184, 1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus paraiškos formoje. 

2. Paraiškas ir paraiškos priedus turi pasirašyti pareiškėjo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas vadovo ir ant jo uždėtas antspaudas). 

3. Paraiška pildoma kompiuteriu, pateikiamas įrištas arba įsegtas vienas spausdintas paraiškos egzempliorius, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruojamas.

4. Projektų paraiškos su lydraščiu gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra) arba registruotu paštu, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip šiame skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

5. Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos ir užregistruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo langelyje iki  2020 m. gegužės 27 d. (imtinai), adresu Vytauto g. 33, Trakai, arba elektroniniu paštu dokumentai@trakai.lt

6. Prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt  

Visa informacija dėl paraiškų teikimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomeninės veiklos rėmimas (2020 m.) Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialisto padėjėja Karolina Ustilaitė (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.ustilaite@trakai.lt, 305 kab.).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

  

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image