*alt_site_homepage_image*

Kviečiame dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020

Etninės kultūros globos taryba (EKGT) kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) bei Žemės ūkio ministerija kviečia Lietuvos kaimo turizmo sodybų šeimininkus dalyvauti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2020.

Svarbiausi konkurso tikslai – etninės kultūros ir tautinio paveldo (tradicinės architektūros, tradicinių amatų, gyvūnų bei  augalų nacionalinių veislių, kulinarinio paveldo, etnokultūrinės žinijos, papročių, gamtą tausojančio gyvenimo būdo) plėtra Lietuvos kaimo turizmo sektoriuje; kaimo turizmo sodybų inovatyvus vystymasis išlaikant regionų savitumą bei tradiciškumą; patrauklių kaimo turizmo paslaugų Lietuvos bei užsienio turistams kūrimas.

Konkurse dalyvauti gali visos Lietuvos kaimo turizmo sodybos, turinčios bent 2 metų patirtį kaimo turizmo verslo srityje. Išskyrus ankstesnių metų konkurso I vietos prizininkus: šie vėl gali dalyvauti konkurse ne anksčiau kaip po 3 metų po laimėjimo. 

Norėdamas dalyvauti konkurse, kaimo turizmo sodybos šeimininkas ar jam atstovaujantis asmuo iki šių metų rugsėjo 1 d. turi pateikti:

  • užpildytą  konkurso dalyvio paraišką, kurioje nurodoma bendra informacija apie sodybą ir joje teikiamų paslaugų aprašymai: paraiškos forma >>>;
  • vaizdinę medžiagą apie sodybos etnokultūrinę veiklą bei aplinką (jeigu yra, gali būti pateikiamos internetinės nuorodos į vaizdinę medžiagą);
  • rekomendaciją (-as), pateiktą (-as) vietos institucijos ar organizacijos (nacionalinio ar regioninio parko direkcijos, turizmo informacijos centro, vietinės bendruomenės, vietos veiklos grupės ir kt.) (tai neprivalomas, bet suteikiantis papildomų balų kriterijus): rekomendacijos forma>>>.

Rugsėjo mėnesį konkurse dalyvaujančias sodybas aplankys ir įvertins kiekviename etnografiniame regione sudarytos komisijos, susidedančios iš EKGT specialistų ir EKGT regioninių tarybų narių bei  LKTA atstovų. Spalio mėnesį konkurso nugalėtojus bei specialiųjų apdovanojimų laimėtojus  išrinks konkurso taryba, susidedanti iš regioninių komisijų, EKGT, LKTA ir ŽŪM atstovų. Konkurso rezultatai bus paskelbti EKGT ir LKTA internetinėse svetainėse ne vėliau kaip lapkričio 1 d. 

Konkurso laureatai bus apdovanojami LKTA rengiamame sezono uždarymo ar kitame renginyje. Konkurso I, II ir III vietų laimėtojams bus suteikiamas etnokultūrinės sodybos ženklas: jie bus apdovanoti graviruotomis lentelėmis „Konkurso Etnokultūrinė kaimo turizmo sodyba 2020 metų laimėtojas“ ir kitomis dovanomis. Konkurso specialiųjų nominacijų laimėtojai ir kiekviename etnografiniame regione aukščiausiais balais įvertinti konkurso dalyviai bus apdovanoti garbės raštais ir kitomis dovanomis. Informacija apie konkurso nugalėtojus ir specialiųjų nominacijų laimėtojus bus viešinama EKGT, LKTA ir kitų partnerių internetinėse svetainėse bei kitose informacinėse priemonėse.

Detalią informaciją apie Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso tvarką rasite Konkurso nuostatuose >>>

Jeigu Jūs – etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos šeimininkas, laukiame Jūsų paraiškos! Jeigu Jūs – etnokultūrinių kaimo turizmo sodybų lankytojas, padrąsinkite dalyvauti Jums labiausiai patikusių sodybų šeimininkus! Taip pat kviečiame pasigrožėti sodybomis, kurios dalyvavo Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse 2019 >>>

EKGT informacija

Nuotraukoje – sodybos „Prie šaltinio“ fragmentas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image