Iš viso rezultatų:

Informacija Trakų rajono gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę

2021-07-22
Informacija Trakų rajono gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2021 m. liepos 19 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.

2021 m. liepos 19 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Akmenos ežeras

2021.07.19

9

22,6

nerasta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2021.07.19

8

52,9

netirta

nėra

 

Babruko ežeras

2021.07.19

42

63,1

netirta

nėra

 

Galvės ežeras

2021.07.19

4

8,6

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2021.07.19

7

7,5

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2021.07.19

12

35

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2021.07.19

4

6,3

netirta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2021.07.19

7

3

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2021.07.19

neaptikta

9,7

netirta

nėra

 

Vilkokšnio ežeras

2021.07.19

6

6,2

netirta

nėra

Informaciją parengė

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt  

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis