*alt_site_homepage_image*

Gegužės 30 d. šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2019 m. gegužės 30 d. 9.00 val. Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė (201 kab.).


 

 

Tarybai svarstyti siūlomi šie klausimai:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patikslinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

4. Dėl projekto ,,Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu tikslingumo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

7. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. S1E-16 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ dalinio pakeitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

9. Dėl UAB „Trakų energija“ metinio ir ilgalaikio investicinių planų tvirtinimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

10. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Trakų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose, atitverti jas ar jų dalis arba apriboti eismą jose išdavimo nuostatų tvirtinimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

11. Dėl Trakų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo.  

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

12. Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo naujos redakcijos patvirtinimo.

Teikia Simona Gudabskaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

13. Dėl turto perdavimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklų balansus.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. S1E-188 „Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Trakų rajono savivaldybei, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. S1-22 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Agata Mankeliūnienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos.

Teikia Danutė Juškevičienė, Savivaldybės kontrolierė

17. Dėl Trakų rajono savivaldybėje neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties pakeitimo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

18. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

19. Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

20. Dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos nario.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

21. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

22. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Edita Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės merė

23. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Biudžeto ir finansų komitetas

2019-05-27

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

9.00 val.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2019-05-27

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

13.00 val.

Ūkio, turizmo ir investicijų komitetas

2019-05-28

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

9.00 val.

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2019-05-28

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image