*alt_site_homepage_image*

Daugiabučių namų gyventojų dėmesiui !

Trakų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-181 (toliau – Veiksmų planas), nuo 2022 m. sausio 1 d. daugiabučiuose namuose, aukštesniuose nei 2 aukštai, maistui ruošti nebebus galima naudoti suskystintų naftos dujų balionų, siekiant išvengti jų keliamos rizikos gyventojų ir jų turto saugumui. Kaip alternatyva maisto ruošimui galės būti naudojamos elektrinės viryklės bei dujinės viryklės, kurioms dujos tiekiamos centralizuotais SND tinklais.

Pažymime, kad siekiant atsisakyti suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose namuose, butų savininkai  paraiškas įrengti gamtinių dujų įvadą ar padidinti leistiną naudoti elektros energijos galią galės teikti kolektyviai (vienas namas – vienas butų ir kitų patalpų bendraturčių sąrašas).

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimo rėmimui valstybės biudžeto lėšomis ir tam tikslui skyrė 15 mln. eurų 2020 metams, tai pat vyksta diskusijos dėl papildomų 10 mln. eurų skyrimo 2021 metais. Finansuoti bus galima tiek skirstymo sistemos įrengimą, tiek namo bendrojo naudojimo sistemų, tiek ir vartotojo sistemų pertvarkymo darbus. Šiuo metu dar svarstomas klausimas dėl finansavimo proporcijų bei galimybės 100 proc. valstybės lėšomis paremti socialiai jautriausius gyventojų sluoksnius. Papildomai svarstomos galimybės pritraukti lėšų iš atsinaujinančių energijos išteklių priemonių diegimo paramos fondų to pageidaujantiems gyventojams.

Trakų rajono savivaldybės administracija ragina aukštesnių negu 2 aukštai daugiabučių namų, kuriuose maisto gaminimui vis dar naudojami dujiniai balionai, butų ir kitų patalpų savininkų atstovus informuoti savivaldybę apie norą ir butų savininkų pritarimą įsirengti centralizuotus dujų tinklus arba padidinti elektros galią dėl galimybės minėtiems darbams gauti valstybės ar savivaldybės paramą.

Siekiant kuo daugiau sutaupyti privačių savininkų lėšų ir gauti paramą, informaciją apie pageidavimą atsinaujinti maisto ruošimo būdą, įrengiant centralizuotus dujų tinklus ar padidinant elektros energijos galią visam daugiabučiui namui, prašome pateikti kuo skubiau el. paštu dovile.daudaite@trakai.lt.

Raginame daugiabučių namų butų savininkų atstovus bei pačius butų savininkus nedelsiant imtis priemonių.

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image