*alt_site_homepage_image*

Civilinės metrikacijos skyrius kviečia prisijungti prie komandos

Trakų rajono savivaldybės administracija siūlo darbą Civilinės metrikacijos skyriaus specialistui.

Civilinės metrikacijos skyriaus specialistas vykdo šias funkcijas: priima, registruoja teismų sprendimus ir prašymus išduoti pakartotinius civilinės būklės aktų registravimo liudijimus, nuorašus, išrašus ir pažymas, įregistruoti santuokos nutraukimą ar įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, išduoda civilinės būklės aktų registravimo įrašų išrašus, pagal atliekamas funkcijas surašo civilinės būklės įrašus, jų duomenis perkelia į kompiuterines duomenų laikmenas, atsako už duomenų tvarkymą, apsaugą, perdavimą valstybės registrams, už gyventojų registro tvarkymą, priima sprendimus dėl duomenų pakeitimo ir kt. Išsamesnė informacija apie šias pareigas einančio darbuotojo funkcijas pateikta pareigybės aprašyme.

Išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų studijų srities išsilavinimu.

Darbo patirtis dokumentų valdymo ir dokumentų rengimo srityje. Darbuotojas turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius civilinės būklės aktų įrašų sudarymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, raštvedybą ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis, taikomomis šeimos teisiniams santykiams, mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

Siūlomas darbo užmokestis 1283,40 Eur (bruto).

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „CIVILINĖ METRIKACIJA“ prašome atsiųsti el. paštu migle.muknickiene@trakai.lt iki š. m. gegužės 26 dienos.

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image