*alt_site_homepage_image*

Birželis savivaldybėje – aktyvus naujų ir tęsiamų veiklų mėnuo

Prabėgusį pirmąjį vasaros mėnesį vyko daug dalykinių susitikimų, projektų aptarimų, įvairių renginių. Birželį nestigo tęsiamų ir naujų darbų, tad apžvelgsime svarbiausius iš jų.

Viešoji tvarka ir saugumas

Vasaros metas Trakuose itin intensyvus – miestas gausiai lankomas turistų, vyksta daugybė renginių, todėl ypač aktualūs tampa ir žmonių bei juos supančios aplinkos saugumo klausimai. Juos savivaldybėje aptarėme su viešąją tvarką, saugumą užtikrinančių institucijų atstovais.

Susitikime su Lietuvos policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Renaldu Žekoniu ir Trakų rajono policijos komisariato viršininku Sigitu Šemiu aptarėme svarbius saugumo užtikrinimo klausimus, tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Sėkmingas policijos, savivaldybės ir mokyklų bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant laiku ir tinkamai įgyvendinti proaktyvius prevencinius tikslus, sprendžiant jaunimui kylančias problemas ir iššūkius, siekiant palaikyti saugumą mokyklose.

Taip pat kalbėjome apie eismo saugumą, vykdomus projektus, darnųjį judumą, pėsčiųjų ir dviračių susisiekimo plėtrą Trakų rajone, viešosios tvarkos užtikrinimą ir savivaldybės indėlį.

Išgirdome ir malonią žinią, kad jau pritarta Trakų rajono policijos komisariato pastato renovacijai. Tikimasi, kad darbai bus pradėti jau kitąmet.

Susitikime su Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotoju Evaldu Tamašausku, Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Vaidu Mikulėnu ir Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Lentvario komandos darbuotojais buvo aptarta avarinė Lentvario komandos patalpų būklė bei būtinybė kuo skubiau pradėti naujo pastato statybos darbus. Kadangi objektas patenka į prioritetinius sąrašus, dar šiais metais, per tris mėnesius, planuojama gauti statybos leidimą.

Nors minėtas pastatas ir nepriklauso savivaldybei, mums šis klausimas ypač svarbus, todėl buvome ir esame pasirengę prisidėti prie pastarojo projekto realizavimo įrengiant lietaus nuotekų tinklus.

Medicinos paslaugų pokyčiai

Surengėme nuotolinį pasitarimą su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl mūsų inicijuojamo Trakų rajono sveikatos centro kūrimo.

Rajone veikia pirminės sveikatos priežiūros centrai (PSPC) Trakuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje ir Aukštadvaryje, taip pat – dvi ligoninės – Trakų ir Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos. Tarybai pritarus įkursime Trakų rajono sveikatos centrą, kuris jungs šiuo metu atskirus juridinius asmenis – PSPC, išskyrus Lentvario ambulatoriją ir abi ligonines, kurios pertvarkoje dalyvauja tik funkciniu, bendradarbiavimo sutarčių pagrindu.

Įsteigus šį centrą, neabejotinai pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes bus efektyviau naudojami finansiniai, žmogiškieji ir materialiniai ištekliai. Pacientui bus aišku, kur kreiptis, esant poreikiui gauti bazinį paslaugų paketą, bus sukurta pavėžėjimo paslauga, sudarant galimybes pacientams, gyvenantiems toliau nuo Trakų, paprasčiau pasiekti gydytojus specialistus. Matome, kad tokiu būdu bus padidintos galimybės vietos gydytojų resursams išnaudoti ir medicinos personalo darbo krūviui tolygiau paskirstyti.

Viešosios infrastruktūros gerinimas rajone

Visada dėmesio akiratyje – savivaldybės objektai, kuriuose šiuo metu yra gerinama infrastruktūra. Tuo tikslu vyko susitikimas su Lentvario šeimos parko ir skverų įkūrimo, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymo darbų naujuoju rangovu UAB „Mefaci“ ir aptarta darbų vykdymo eiga. Džiugu, kad vykdant šį projektą bus įrengtas dviračių ir pėsčiųjų takas bei šaligatvis Klevų alėjoje. Darbus rangovas planuoja baigti iki šių metų paskutinio ketvirčio.

Šeimos parke bus įrengtos dangos, apšvietimo sistema, laiptai, informacinis stendas, suoliukai, Miško 2-ojoje gatvėje – apšvietimas, skvere prie Bažnyčios ir Sodo gatvių – danga, apšvietimas, lietaus nuotekų nuvedimo sistema, suolai, šiukšliadėžės, pasodinta medžių. Skvero teritorija prie Lentvario pradinės mokyklos bus aptverta, įrengta danga, dviračių stovai, šiukšliadėžės.

Taip pat susitikome su UAB „Nosada“ – Lentvario daugiabučių namų Lauko, Pakalnės, Naujosios Sodybos gatvėse kiemus tvarkančio rangovo – atstovais. Planuojama dar šiemet atlikti kuo daugiau darbų. Aplankėme ir Bevardžio ežero pakrantėje įrengtą laisvalaikio zoną. Džiugu matyti Lentvario seniūnijos darbuotojų indėlį – pasodintas gėles, kurios dar labiau papuošia miestą bei džiugina gyventojus bei svečius.

Aplinka gražėja, tampa patogesnė, patrauklesnė gyventi ir Trakuose. Mieste tęsiami pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros gerinimo ir plėtros darbai.

Pradėti pėsčiųjų ir dviračių tako remonto darbai šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 (Vilnius–Prienai–Marijampolė) ruože, sutampančiame su Aukštadvario gatve. Šio projekto įgyvendinimas ne tik užtikrins darnų judumą mieste, bet ir garantuos saugų, kokybišką susisiekimą su miesto centru Žaizdrių bei Babriškių gyventojams.

Projekto metu bus atnaujinta tako danga, įrengtas apšvietimas.

Birželį vykusiame susitikime su seniūnais aptarėme situaciją kiekvienoje seniūnijoje, svarbius klausimus, vykdomus darbus.

Vasaros metas, taigi visos seniūnijos rūpinasi gėlynais, augalų, kapinių, kitų objektų priežiūra, šienavimu, infrastruktūros gerinimu. Taip pat investuojama į esamas laisvalaikio erdves ir jų gražinimą, naujų erdvių kūrimą mažesnėse seniūnijose. Šiais metais tokių erdvių su treniruokliais, sūpynėmis, vaikų žaidimų aikštelėmis atsiras dar daugiau. Akcentavome, kad reikėtų atnaujinti ir įrengti modernius informacinius stendus seniūnijose. Tokius, kokius įrengėme Trakuose. Kalbėjome apie daugiabučių namų kiemų tvarkymą. Kiekviena seniūnija yra numačiusi, kuriuos kiemus tvarkys šiemet, tačiau prioritetas teikiamas renovuotų namų kiemams.

Svarbus siekis – savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos efektyvinimas

Siekiant toliau efektyvinti savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, buvo pritarta Trakų šilumos tinklų prijungimui prie bendrovės „Trakų vandenys“. Taip pat pritarta Trakų rajono sveikatos centro steigimo inicijavimui, unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimui ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimui bei daugeliui kitų svarbių sprendimų.

Naujos bendradarbiavimo kryptys

Savivaldybėje vyko susitikimas su Lenkijos Respublikos Mrongovo miesto meru habil. dr. Stanisław Bułajewski bei vandentiekio ir nuotekų įmonės vadovu Andrzej Wołosz. Aptarėme bendradarbiavimo tarp UAB „Trakų vandenys“ ir Mrongovo vandentiekio ir nuotekų įmonės per Europos Sąjungos remiamą tarptautinio bendradarbiavimo „Interreg“ programą galimybes, kitus galimus bendrus projektus. Kito susitikimo metu planuojame pasirašyti bendradarbiavimo ketinimų protokolą.

Kitas svarbus įvykis – dalyvavimas Regioninės politikos forume, kuriame aptarėme regionų plėtros planus ir prioritetus, regionų atsparumo globaliems iššūkiams didinimą, naujo vietos savivaldos modelio galimybes, partnerių įtraukimą į regionų plėtros planavimą.

Svarbu ryšys su žmonėmis

Savivaldos rinkimams praėjus, jaunimo politikos stebėsenos tinklas „Žinau, ką renku“ ir toliau stebi rinkimus laimėjusius merus ir nuolat atnaujina informaciją apie tai, kaip merai įgyvendina savo rinkėjams duotus pažadus.

Savo pažadus, kuriuos laikau įsipareigojimais, tikrai tęsiu ir gana greit kartu su savo komanda įgyvendinau jų didžiąją dalį. Mano įsipareigojimai arba jau įvykdyti, arba yra vykdomi, todėl pagal įgyvendintus pažadus esu 6 vietoje iš 60.

Smagu, kad mano aktyvumas ir komunikacija socialiniuose tinkluose taip pat stebima ir atspindi duotų įsipareigojimų eigą ir pažangą. Stengiuosi išsamiai pristatyti kiekvieną savo darbo dieną ir vertinu komunikaciją su gyventojais. Tikiuosi, prie to prisideda ir šios kas mėnesį skelbiamos savivaldybės veiklos apžvalgos.

Trakai – irklavimo sostinė – rengiasi pasaulio irklavimo čempionatui

Daug metų Trakai garsėja kaip Lietuvos irklavimo sostinė. Kaip visada, paskutinį birželio savaitgalį Trakuose buvo surengtas svarbiausias šalies metų irklavimo renginys – 61-oji tarptautinė irklavimo regata „Gintariniai irklai“.

Regatoje dalyvavo apie 500 dalyvių iš 13 šalių, atkaklios ir gražios kovos Galvės ežere ir dalyviams, ir žiūrovams paliko nepakartojamų įspūdžių. Regatos atidarymo ceremonijoje dalyviams ir organizatoriams linkėjome sėkmės, o trečiąją dieną irkluotojai varžėsi dėl Trakų rajono savivaldybės apdovanojimų.

Gerų emocijų, sportinio azarto ir grožio buvo kupinas ir keturias dienas trukęs šalies vaikų, jaunučių ir jaunimo buriavimo čempionatas. Jo nugalėtojams bei dalyviams buvo įteiktos simbolinės dovanos, pasidžiaugta pasiekimais.

Nemažai dėmesio skyrėme 2025 m. pasaulio irklavimo jaunių iki 19 m. pasirengimo čempionatui, kuris vyks Trakuose, aptarimui. Trakų sporto bazėje vyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išvykstamasis darbo grupės posėdis – apžiūrėta sporto bazės teritorija, vandens akvatorija, trasos, pastatų būklė, kita čempionatui būtina infrastruktūra Trakų mieste. Artėjantį čempionatą, pasiruošimą aptarėme ir su Lietuvos irklavimo federacijos atstovais.

Joninės subūrė bendruomenes

Vasarą mūsų savivaldybėje gausu kultūros renginių. Nuoširdžiai padėkojome kultūros, savivaldybės įstaigų darbuotojams, meno mėgėjų kolektyvams, įvairių tarnybų atstovams už puikiai surengtą Trakų miesto šventę, vykusią pirmąjį birželio savaitgalį. Ji išties buvo įspūdinga – pažėrė įvairių žanrų renginių ir reginių, galėjo įtikti ir išrankiausiam žiūrovui. Didžiuojamės kiekvienu, kuris prisidėjo prie jos įgyvendinimo. Šventėje pasiteisino naujos iniciatyvos – „Orkestrai kelia Trakus“, švietimo įstaigų mugė, Skonio ir muzikos fiesta, teatras po atviru dangumi. O neilgai trukus vėl kvietėme burtis, pasidžiaugti bendryste tradicinėje Joninių (Rasų) šventėje.

Didžiausios tradicinės Joninės vyko Lentvaryje ir Grendavėje. Džiugino ir šventiniai renginiai Aukštadvaryje, Paluknyje, o Trakuose ji buvo kiek netikėta – su naktiniu Joninių žygiu. Nuostabi šventė ir gamtos žydėjimas suteikė atgaivą, daugiau energijos darbams ir gyvybės.

 

Andrius Šatevičius,

Trakų rajono savivaldybės meras

 

Nuotraukoje: Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image