*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimas – žingsnis į geresnę vaikų sveikatą

Naujienos

Trakų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, pradeda įgyvendinti projektą, skirtą pagerinti vaikų ir jaunimo psichinei bei fizinei sveikatai. Projektas „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Projekto vertė – 198 934,73 Eur, iš kurių skiriamo finansavimo dalis – 147 211,70 Eur.

Projekto metu bus atliekamas keturių prasčiausios būklės rajono mokyklų sveikatos kabinetų remontas, bus įsigyjami baldai ir įranga, taip pat visi penkiolika sveikatos kabinetų bus aprūpinti priemonėmis, skirtomis visuomenės sveikatos rizikos veiksnių įvertinimui, žalingų įpročių prevencijai, sveikos mitybos skatinimui, psichikos sveikatos gerinimui.

Atnaujintuose mokyklų sveikatos kabinetuose visuomenės sveikatos priežiūros specialistai teiks paslaugas vaikams bei jaunuoliams, o įsigytos priemonės padės taikyti įvairius inovatyvius ugdymo metodus. Tai ne tik pagerins visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir įgalins užkirsti kelią vaikų priklausomybei nuo alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų, leis anksti identifikuoti savižudiškus polinkius bei mintis ir suteikti būtinąją pagalbą bei paramą.

Projektas yra ne tik investicija į visuomenės sveikatos infrastruktūrą, bet ir į jaunų žmonių fizinę ir psichinę gerovę. Trakų rajono savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuras tiki, kad šis projektas padės užtikrinti sveikesnę vaikų ateitį.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Informacija EEA Grants svetainėje: https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/LT-HEALTH-0070

 

 

European Economic Area Financial Mechanism project – a step towards better child health

Trakai District Municipality Administration, in cooperation with Trakai District Municipality Public Health Office, is launching a project aimed at improving the mental and physical health of children and young people. The project "Provision of Trakai District Municipality Health Classes for Preschool and School Education Institutions with Methodological Tools" is funded by the European Economic Area Financial Mechanism. The value of the project is EUR 198 934,73, of which the financing part is EUR 147 211,70.

The project will renovate four the worst condition of the district's school health rooms, purchase furniture and equipment, and equip all 15 health rooms with tools for assessing public health risk factors, preventing harmful habits, promoting healthy eating and improving mental health.

Public health professionals will provide services for children and young people in renovated school health rooms. The equipment, methodological tools acquired will support a range of innovative educational methods. This will improve public health services, will help to prevent children's addiction to alcohol, tobacco and drugs, and will enable early identification of suicidal tendencies and thoughts, as well as the provision of the necessary help and support.

The project is not only an investment in public health infrastructure, but also in the physical and mental well-being of young people. Trakai District Municipality Administration and Public Health Office believe that this project will help to ensure a healthier future for children.

Trakai district municipality information

Information on EEA Grants webside: https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/LT-HEALTH-0070

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image