*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės abiturientų brandos egzaminų rezultatų apžvalga

Naujienos

Baigėsi 2019 metų brandos egzaminų pagrindinė ir pakartotinė sesijos. Džiaugiamės, kad pagrindinės sesijos metu 14 savivaldybės mokyklų (2018 m. 8 mokyklų) abiturientų gavo net 16 (2018 m. 11 abiturientų) valstybinių brandos egzaminų šimtukus.

 

 

 

 

Trakų gimnazijos vienos abiturientės 3 mokomųjų dalykų brandos egzaminų darbai įvertinti 100 balų, kitų abiturientų – po vieną:

• Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos – 1 anglų (užsienio) kalbos;

• Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos – 4 rusų (užsienio) kalbos;

• Rūdiškių gimnazijos – 1 anglų (užsienio) kalbos;

• Trakų gimnazijos – 1 lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos (užsienio) kalbos – 1, rusų (užsienio) kalbos – 2;

• Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos – 1 lietuvių kalbos ir literatūros, 2 anglų (užsienio) kalbos, 1 rusų (užsienio) kalbos, 1 informacinių technologijų;

• Trakų suaugusiųjų mokymo centro – 1 rusų (užsienio) kalbos.

Pažymėtina, kad iš minėtų 16 kandidatų darbų, įvertintų 100 balų, 5 – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, po 4 – Lentvario Henriko Senkevičiaus ir Trakų gimnazijų.

Prieš apžvelgiant 2019 m. brandos egzaminų rezultatus, pateikiame savivaldybės abiturientų skaičiaus bei valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimo kaitą savivaldybės mokyklose.
 
 

Trakų rajono savivaldybės abiturientai šiais mokslo metais pasirinko 927 (2018 m. – 799) valstybinius brandos egzaminus, laikė – 829 (2018 m. –782).
 
 

Trakų rajono savivaldybės abiturientų išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai pagal dalykus 2017–2019 metais:
 

Egzamino pavadinimas

16–35 balai %

36–85 balai %

86–100 balų %

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

48,45

39,05

37,57

29,19

36,09

36,46

9,94

4,14

9,95

Anglų kalba

20,93

14,94

21,39

54,07

63,22

52,94

22,09

21,84

22,46

Rusų kalba

6

4,48

3,57

62

56,72

48,21

32

37,31

46,43

Matematika

46,45

64,58

46,89

32,9

14,58

18,64

7,74

0,69

2,82

Informacinės technologijos

23,08

56,52

51,72

46,15

17,39

27,59

15,38

17,39

3,45

Biologija

46,15

46,51

39,13

34,62

48,84

50,0

15,38

2,33

4,35

Chemija

0

0

33,33

50

100

66,67

50

0

0

Fizika

22,22

71,43

66,67

77,78

21,43

11,11

0

0

5,56

Istorija

30,77

52,21

38,64

57,14

38,94

55,68

12,09

4,42

5,68

Geografija

22,22

55,88

24,39

61,11

41,18

70,73

11,11

2,94

2,44


 Geriausiai abiturientams sekėsi laikyti rusų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Lyginant su 2017 ir 2018 metų rezultatais pastebima, kad lietuvių kalbos ir literatūros, rusų kalbos mažesnis procentas darbų, įvertintų patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir didesnis procentas pagrindiniu lygiu (36–85 balais) bei darbų, įvertintų aukštesniuoju lygiu (86–100 balų).

Šiemet rusų (užsienio) kalbos valstybinio brandos egzamino net 8 iš 16 abiturientų, gavusių 100 balų, darbai įvertinti aukščiausiais balais (2018 m. – 1, 2017 m. – 1). Taip pat mažesnis procentas abiturientų (3,57), gavusių 16–35 balų įvertinimus (2018 m. – 4,48, 2017 m. – 6,0).

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino žymiai mažesnis procentas nei pernai abiturientų darbų, įvertintų 16–35 balais (patenkinamu lygiu), daugiau įvertintų 36–85 balais (pagrindiniu lygiu), ir daugiau kaip 5 procentais darbų, įvertintų 86–100 balų (aukštesniuoju lygiu). Pažymėtina, kad šiemetiniams abiturientams geriau nei pernai sekėsi laikyti matematikos, socialinių mokslų: istorijos, geografijos ir gamtamokslinio ugdymo biologijos valstybinius brandos egzaminus. Nors minėtų dalykų egzaminų darbų, įvertintų 100 balų, nėra, tačiau 46 ir mažiau procentų kandidatų darbų, įvertintų žemiausiu patenkinamu lygiu (16–35 balais) ir didesnis procentas darbų, įvertintų pagrindiniu (36–85 balais) bei aukštesniuoju lygiu (86–100 balų) nei 2018 metais.

Šiais metais savivaldybės mokyklų abiturientai rinkosi ir laikė mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, lenkų, rusų gimtųjų kalbų, menų ir technologijų. Mokyklinį brandos egzaminą laikė žymiai mažiau abiturientų, negu praeitais metais: lietuvių kalbos ir literatūros 121 (2018 m. – 198), lenkų gimtosios kalbos 27 (2018 m. – 35), rusų gimtosios kalbos 4 (2018 m. – 0), menų 7 (2018 m. – 4) ir technologijų 114 (2018 m. – 173).
 
 

Vienas populiariausių pasirenkamųjų mokyklinių brandos egzaminų – technologijų brandos egzaminas, kurį laikė didžiausias skaičius savivaldybės abiturientų. Jį išlaikė visi laikiusieji, 7,9% gavo 4–6 balų, 21,23% – 7–8 balų ir 70,17% – 9–10 balų įvertinimus. Lietuvos mokyklinio technologijų brandos egzamino neišlaikė 0,37 procentų, išlaikė: 4–6 balais 17,17%, 7–8 balais 34,15% ir 9–10 balais 48,25%.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu neišlaikė 10,74% (2018 m. – 3,5), abiturientų, 4–6 balų įvertinimus gavo 69,94% (2018 m. – 66,2), 7–8 balų – 14,87% (2018 m. – 23,2) ir 9–10 balų – 7,44% (2018 m. – 7,1) abiturientų. Lietuvos kandidatų darbai įvertinti 4–6 balais 77,37%, 7–8 balais 13,58%, 9–10 balų 2,53% ir 6,51% egzamino neišlaikė.
 
Lenkų gimtosios kalbos mokyklinį brandos egzaminą laikė 27 abiturientai, iš jų: 18,51% (2018 m. – 22,9%) darbų įvertinti 4–6 balais, 51,85% (2018 m. –34,3%) – 7–8 balais ir 29,62% (2018 m. – 42,8%) – 9–10 balų). Lietuvoje 3 (0,41%) kandidatai neišlaikė minėto egzamino, 32,60% gavo 4–6 balus, 40,03% – 7–8 balus ir 26,96% – 9–10 balų.

Rusų gimtosios kalbos mokyklinį brandos egzaminą laikė tik 4 mokiniai, iš jų: vieno darbas įvertintas 6 balais, dviejų – 8 balais ir vieno 9 balais. Lietuvos 2(0,77%) kandidatai neišlaikė, 37,44% gavo 4–6 balus, 37,45% – 7–8 balus ir 24,32% – 9–10 balų.

Menų (dailės) egzaminą laikė 7 (2018 m. – 4) mokiniai: vieno darbas įvertintas 9 (14,29%) balais, kitų – 10 (85,71%) balų. Lietuvos kandidatai, laikę menų egzaminą, neišlaikė 4 (0,32%), 4–6 balus gavo 5%, 7–8 balus – 18,94% ir 9–10 balų – 75,75%.

Pakartotinės sesijos metu savivaldybės mokyklų 45 (2018 m. – 43) mokiniai laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Jiems suteikta galimybė išlaikyti privalomą egzaminą, kurio nepasisekė išlaikyti pagrindinės sesijos metu. Pakartotinės sesijos rezultatai dar nepatvirtinti.

Baigėsi svarbus 2019 metų etapas ne tik abiturientams, bet ir juos mokiusiems mokytojams. Nuoširdžiai dėkojame visų savivaldybės mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui, mokytojams, kitiems mokyklų darbuotojams už brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, administravimą, už sutelktas jėgas ir atsakingą darbą egzaminų dienomis. Dėkojame visiems kandidatams, laikiusiems brandos egzaminus, už atsakingą požiūrį, gerą elgesį ir pareigingumą. Sėkmės Jums visiems, užbaigusiems mokyklinio gyvenimo etapą ir verčiantiems naują savo gyvenimo puslapį.
 

Parengė Regina Žukienė 
Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image