*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybė kviečia siūlyti atstovus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Naujienos

Trakų rajono savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į bendruomeninių organizacijų tarybą. Savo atstovus gali siūlyti visos juridinį statusą turinčios bendruomeninės organizacijos (pateikdamos skenuotą siūlymą ar pateikus prašymą savivaldybės priimamajame), pasiūlydamos po vieną atstovą.


Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas bendruomeninių organizacijų atstovų susirinkimas, kurio metu bus išrenkami tik 4 bendruomeninių organizacijų atstovai į tarybą. Jūsų siūlymų laukiame iki š. m. birželio 20 d. 17 val. el. paštu dokumentai@trakai.lt

Bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos:

1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

3. teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

4. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

5. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;

6. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Bndruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

Siūlymo forma  
 

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image