*alt_site_homepage_image*

Tiltuose – knygų paroda „Mokykla Vilniaus krašte tarpukaryje“

Naujienos

Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, Tiltų biblioteką pasiekė kilnojamoji knygų paroda „Mokykla Vilniaus krašte tarpukaryje“, kurią paruošė ir bibliotekos lankytojams pristatė Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnysis bibliografas Linas Janulevičius. Pristatydamas parodą svečias kalbėjo apie žymiausių Lietuvos valstybės veikėjų, inteligentijos, lietuviškų kultūros draugijų ir švietimo draugijos „Rytas“ pasiaukojamą darbą, kuriant lietuvių tautinę mokyklą, apie suvaržymus, pradinių mokyklų kovas už teisę mokytis gimtąja kalba lenkų okupuotame krašte.

Parodą sudaro knygos apie lietuvių tautinį atgimimą, švietimą, mokyklas ir mokytojus nuo XIX a. antrosios pusės iki XX a. vidurio. Eksponuojamuose leidiniuose galima surasti duomenų ir apie mūsų krašto mokyklas.

Ypač vertingas nedidelio formato albumėlis „Lietuvių mokyklos Vilniaus krašte“, išleistas 1934 m. Vilniuje. Jame yra ne tik „Ryto“ draugijos mokyklų, veikusių 1931–1933 m., aprašymai, bet ir nurodyti mokytojai, pateikti besimokančių vaikų skaičiai. Albumėlyje yra dvi Tiltų pradžios mokyklos mokinių nuotraukos. Vertinga Vinco Martinkėno knyga „Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919–1939 metais“, išleista 1989 m. Čia pateikta medžiaga apie mokyklas, kurių duomenis knygos autorius surado archyvuose arba periodinėje spaudoje. Aprašytos Kalvių, Klepočių, Lieponių, Tiltų ir Vaikštenių mokyklos.

Dviejų tomų leidinį „Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte“ 2019 m. išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. Jo sudarytoja yra Jūratė Gudaitė. Čia publikuojami lietuviškų švietimo įstaigų, veikusių Lenkijos okupuotoje teritorijoje, dokumentai ir fotografijos, nušviečiančios istorinius, politinius ir kultūrinius įvykius, susijusius su sostine Vilniumi ir Vilniaus kraštu. Yra Tiltų pradžios mokyklos mokinių, „Aušrelės“ skaitytojų, su mokytoja Elžbieta Rimšaite, apie 1933 m. fotografija.

Kitos knygos aptaria mokyklų ir pedagoginės minties raidą bei padėtį Lietuvoje, Vilniaus kultūrinį gyvenimą 1900–1945 m., draugijų reikšmę, dvasininkų vaidmenį, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veiklą.

Paroda bibliotekoje veiks iki rugsėjo pabaigos. Kviečiame apsilankyti ir susipažinti su knygomis apie mūsų krašte veikusias ir į istoriją įėjusias pradines mokyklas, nuotraukose surasti savo tėvus ar senelius. 

Elena Žilinskienė 

Trakų rajono viešosios bibliotekos Tiltų padalinio vyr. bibliotekininkė

Nuotraukoje: Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas L. Janulevičius Tiltų bibliotekoje pristato klnojamąją parodą „Mokykla Viniaus krašte tarpukaryje“.   

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image