*alt_site_homepage_image*

Socialinės paramos skyrius toliau priima prašymus dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensavimo

Naujienos

Pranešame, kad nepasiturintys gyventojai, norintys gauti būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nuo šildymo sezono pradžios (t. y. nuo 2023 m. spalio 1 d.), gali kreiptis ir teikti prašymus dėl kompensacijų skyrimo iki 2024 m. balandžio 30 d.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. kovo 1 d. socialinių išmokų specialistai išnagrinėjo 3946 priimtus prašymus dėl kompensacijų skyrimo (iš jų: dėl kompensacijų šildant būstą centralizuotai – 1681, dėl kompensacijų už kietą kurą –2265). Buvo priimta 3253 sprendimai skirti kompensacijas ir 776 sprendimai neskirti kompensacijų.

2023 m. rugsėjo 12 d. Seimas patvirtino Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimus ir grąžino iki 2020 m. birželio galiojusią tvarką, kai, skiriant gyventojams šildymo ir vandens šildymo išlaidų kompensacijas ar socialinę pašalpą, vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas, todėl net 703 sprendimai neskirti kompensacijų buvo dėl to, kad šeimos (vieno gyvenančio asmens) nuosavybės teise turimo turto vertė viršija nustatytą turto vertės normatyvą.

Išnagrinėti visi pateikti prašymai dėl kompensacijų skyrimo. Gyventojų, kurie šildo būstą centralizuotai, duomenys perduoti įmonėms, teikiančioms šildymą ir karštą vandenį, o gyventojus, kurie būsto šildymui naudoja kietą kurą, paskirtos kompensacijos pasieks apie kovo 15 d. 

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. kovo 1 d. skirtoms kompensacijoms išmokėta 1 010, 2 tūkst. Eur iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image