*alt_site_homepage_image*

Skelbiame Trakų rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Naujienos

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei Trakų rajono savivaldybės NVO tarybos posėdžio 2024-04-05 protokolu Nr. AP8-174,  skelbiame Trakų rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-207

Senųjų Trakų bendruomenė

Stiprūs kartu

115,0 5000,00

5000,00

2.  BO-2024-147 Vaikštenių bendruomenė Bendruomeninės veiklos skatinimas etnoarchitektūriniame Vaikštenių kaime 2024 m. 111,5 4982,44 4982,44
3. BO-2024-182 Paluknio bendruomenė „Dienmedis“ Vaikų gynimo dienos šventė – „Už laimingą vaikystę!“ 108,0 4630,00 4630,00
4. BO-2024-123 Trakų rajono Valų kaimo bendruomenė „Neris“ Rasų šventė ant Stirnių piliakalnio 94,0 4990,00 4990,00
5. BO-2024-195 Asociacija „Žaizdrietis“ Bendruomeniniai renginiai: Saugūs, kūrybingi, žingeidūs 73,5 1960,51 960,51
                                                               VISO:  20562,95

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.  Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR Balų vidurkis

Priežastis

1. BO-2024-6

Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos“

Bendravimo, kūrybos ir sielos šventė

2332,00 27,0

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. BO-2024-4 Asociacija „Aukštadvario žiburiai“ Bendruomeninės patirties paieška ir sklaida 4998,00 26,0 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3.  BO-2024-110 Bijūnų bendruomenė Visi kartu 5000,00 24,5 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

Primename tolimesnę eigą:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Trakų rajono savivaldybėje  – ČIA.

 

Priemonės konsultanto informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image