*alt_site_homepage_image*

Šeimos kortelės keliauja į šeimų namus

Naujienos

Jau daugiau nei mėnuo, kaip veikia Šeimos kortelė. Šeimos kortelė yra skirta gausioms ir neįgalius vaikus prižiūrinčioms šeimoms, norinčioms pasinaudoti įvairių įmonių ar įstaigų suteikiamomis nuolaidomis.

Prie Šeimos kortelės programos prisijungė jau per 40 partnerių visoje šalyje. Gauta ir patvirtinta gamybai 9100 šeimų pageidavimų gauti korteles. Kai šeima prašymą Šeimos kortelei gauti teikia raštu, visada reikia pridėti patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją. Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos apraše (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3044d840d2e611e98c12b3138b15576c) yra patvirtintas pridedamų dokumentų kopijų sąrašas, kuris šeimoms aktualus tuomet, kai prašymas gauti Šeimos kortelę teikiamas raštu (ir siunčiamas paštu) arba kai valstybės žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose (SPIS) esantys duomenys apie šeimą nėra tikslūs.

Siunčiant rašytinį prašymą paštu visada reikia pridėti pareiškėjo asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją, kurią patvirtinti gali seniūnas arba notaras. Tai užkirs kelią teikti prašymus ne savo vardu. Prašyme turi būti išvardinti visi teisę naudotis Šeimos kortele turintys šeimos nariai ir nurodytas tikslus gyvenamosios vietos adresas, kuriuo pageidaujama gauti kortelę. Kartu pateikiame informaciją, kaip nustatoma teisė gauti kortelę ir kokie įrašai apie šeimą yra tikrinami valstybės ir žinybiniuose registruose arba SPIS informacinėje sistemoje.

Kai prašymas gaunamas iš gausios šeimos, tikrinama:

• ar mokama papildoma išmoka vaikams iš gausios šeimos;

• ar pilnamečiai vaikai iki 24 m. dalyvauja formalioje ugdymo programoje (mokinių ir studentų registrai).

Kai prašymas gaunamas iš šeimos, kurioje prižiūrimas ar slaugomas negalią turintis nepilnametis vaikas, tikrinama:

• ar mokama padidinta išmoka vaikui su negalia; • jei padidinta išmoka vaikui nemokama, tuomet tikrinama, ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra išdavusi pažymą apie vaiko neįgalumo lygį.

Kai prašymas gaunamas iš šeimos, kurioje prižiūrimas ar slaugomas negalią turintis pilnametis vaikas, tikrinama:

• ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra išdavusi pažymą apie asmens darbingumo lygį, arba neįgaliojo pažymėjimą;

• ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra nustačiusi specialiuosius poreikius – nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikį;

• ar sutampa pilnamečio vaiko su ir abiejų arba vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų deklaruota gyvenamoji vieta.

Jau veikia svetainė www.seimos-kortele.lt ir  FB paskyra https://www.facebook.com/seimoskortele/

Laukiame prisijungiant.

Parengė Socialinės paramos skyrius

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image