*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. balandžio 25 dieną

Naujienos

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. balandžio 25 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. S1E-4 „Dėl projekto „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centre“ pakeitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. S1E-132 „Dėl leidimo pirkti turtą“ pripažinimo netekusiu galios.

Teikia Gedas Jokubauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos gruodžio 21 d. sprendimo Nr. S1E-177 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

5. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Esperanza Resort“.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

6. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio A. M.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

7. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio J. U.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

8. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio L. M. B.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

9. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio S. M.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

10. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio Z. S.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

11. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio Č. P.

Teikia Diana Bagdevičienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Teikia Laura Seržintienė,  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

13. Dėl patalpų, esančių adresu Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvario mstl., Trakų r. sav., perdavimo pagal panaudos sutartį.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. S1E-22 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvaryje, perdavimo pagal panaudos sutartis“ pakeitimo.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. S1-94 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvario mstl., Trakų r. sav., perdavimo panaudos teise Trakų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

16. Dėl Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Trakų rajono Lentvario lopšeliui-darželiui „Šilas“.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

17. Dėl Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšeliui-darželiui „Svajonėlė“.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

18. Dėl automobilio perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos teise.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

19. Dėl prašymo perduoti Trakų rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą, esantį Paluknio k., Paluknio sen., Trakų r. sav., valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Teikia Laura Seržintienė,  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

20. Dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

21. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

22. Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2024–2026 metais objektų sąrašo patvirtinimo.

Teikia Aidas Rakauskas, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

23. Dėl UAB Gren Trakai šilumos gamybos ir (ar) pajamų bazinio lygio koregavimo.

Teikia Modest Gornatkevič, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

24. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. S1E-217 „Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

25. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

26. Dėl autobusų stočių steigimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Ramūnas Kodis, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

27. Dėl keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Trakų rajono savivaldybėje taisyklių ir keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo autobusų stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Ramūnas Kodis, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

28. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Ramūnas Kodis, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

29. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1E-80 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas“ pakeitimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

30. Dėl apmokėjimo už valstybinių, mokyklinių brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų organizavimą, vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų, brandos darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

31. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais Trakų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

32. Dėl Trakų r. Aukštadvario gimnazijos nuostatų.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

33. Dėl Trakų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio.

Teikia Danutė Juškevičienė, Trakų rajono savivaldybės kontrolierė.

34. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. S1E-20 „Dėl renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Dovilė Bagdanavičienė, Turizmo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.

35. Dėl viešosios įstaigos Trakų rajono sveikatos centro didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičiaus nustatymo.

Teikia Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

36. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. S1E-71 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Šarūnas Žukauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

37. Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo.

Teikia Povilas Montvila, Savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

38. Dėl valstybinės žemės sklypo Vytauto g. 22 (kadastro Nr. 7977/0002:138), Trakų mieste, dalies nuomos teisės perleidimo.

Teikia Povilas Montvila, Savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

39. Dėl valstybinės žemės sklypo Vilniaus g. 31 (kadastro Nr. 7977/0003:188), Trakų mieste, dalies nuomos teisės perleidimo.

Teikia Povilas Montvila, Savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

40. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo.

Teikia Eglė Skuodytė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

41. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2024-04-22

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2024-04-22

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image