*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Lentvario miesto VVG visuotinis susirinkimas

Naujienos

Lentvario miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG), kurios pagrindinis tikslas vienyti valdžios ir kitas įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus ir kitus fizinius bei juridinius asmenis, kurie rūpinasi Lentvario ir Trakų miestų plėtra, šaukia Lentvario miesto VVG visuotinį susirinkimą, kuris vyks rugpjūčio 16 d. 19 val. Klevų al. 47A, Lentvaryje (Lentvario seniūnijos salėje).

Planuojama darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Dienotvarkės tvirtinimas.
 3. Naujų narių priėmimas.
 4. Narių atleidimas ir pasyvių narių šalinimas.
 5. Dėl VVG pirmininko atsistatydinimo.
 6. Dėl valdybos atsistatydinimo ir naujos valdybos rinkimų.
 7. VVG vadovo rinkimai.
 8. VVG valdybos rinkimai.
 9. VVG valdybos pirmininko rinkimai.
 10. Dėl VVG naujos veiklos strategijos rengimo.
 11. Kiti klausimai.

Apie dalyvavimą prašome informuoti el. p. lentvariovvg@gmail.com

Lentvario miesto vietos veiklos grupės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image