*alt_site_homepage_image*

Rugpjūčio 28 d. – rajono pedagoginės bendruomenės sueiga

Naujienos

Rugpjūčio 28 d. vyks pedagoginės bendruomenės sueiga „Kuriame gerą mokyklą: inovatyvi pamoka / veikla ir aktyvus mokinys“ . Į renginį būtina registruotis. Registracija nurodyta programoje.

Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

VšĮ Trakų švietimo centras

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Rajoninė pedagoginės bendruomenės sueiga

KURIAME GERĄ MOKYKLĄ: INOVATYVI PAMOKA / VEIKLA IR AKTYVUS MOKINYS

2019 m. rugpjūčio 28 d.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

PROGRAMA

 

9.00–9.30  Dalyvių registracija (susitikimo kava)

9.30–9.40  Sveikinimai

9.40–10.40 Apie pamokas Trakų rajone....(ne)laukiant rugsėjo, dr. Snieguolė Vaičekauskienė, projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantė

10.40–11.00 Inovacijų diegimas ugdyme, Giedrius Vaidelis, mokymų vadovas

11.00–11.30 Viena ugdymo(si) diena  Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinėje mokykloje, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos lietuvių k. vyr. mokytoja Ernesta Trukšinaitė ir matematikos mokytoja Indrė Pigulevičienė

11.30–12.00 Kavos pertrauka

12.00–13.30 Edukacinės laboratorijos: 

1. Sėkmingai besiugdantis vaikas (239 kab.)

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio„Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ingrida Karčiauskaitė

2. Pažinimas ir atradimas eksperimentuojant (205 kab.)

Lentvario pradinės mokyklos 2 d kl. mokytoja metodininkė Inga Silinienė

3. Aktyviai besiugdantis vaikas muzikinio ugdymo veikloje (241 kab.)

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ vyr. muzikos mokytoja Gražina Kerienė

4. Mąstymo mokyklos metodų taikymas lietuvių kalbos pamokose (322 kab.)

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Sigita Misevičienė

5. Aktyvaus mokymo(-si) metodų taikymas integruotose pamokose (238 kab.)

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Lilija Sabolevskienė, matematikos vyr. mokytoja Jurgita Čekatauskaitė ir anglų k. mokytoja Julita Sabolevskytė

6. Grupinio darbo ypatumai pamokose (211 kab.)

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja, etikos mokytoja metodininkė Daiva Prakapaitė ir istorijos mokytoja metodininkė Nijolė Mikalonytė

7. Informatinio mąstymo ugdymas(416 kab.)

VšĮ Edulandas, Inovatyvaus švietimo platforma

8. Nuodugnaus mokymosi taikymas per biologijos pamokas (309 kab.)

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Loreta Krinickienė

9. Mokymasis bendradarbiaujant (204 kab.)

VšĮ Edulandas, Inovatyvaus švietimo platforma

10. STEAM ugdymas Darniam vystymuisi (209 kab.)

VšĮ Edulandas, Inovatyvaus švietimo platforma

Į sueigą, edukacines laboratorijas būtina registruotis

Registracijos nuorodos:

1.Sėkmingai besiugdantis vaikas” http://bit.ly/2Mvntd8  

2. „Pažinimas ir atradimas eksperimentuojant”  http://bit.ly/2KWqqQD    

3. „Aktyviai besiugdantis vaikas muzikinio ugdymo veikloje” http://bit.ly/2KYPerq  

4. „Mąstymo mokyklos metodų taikymas lietuvių kalbos pamokose” http://bit.ly/2Mu8Yqa  

5. „Aktyvaus mokymo(-si) metodų taikymas integruotose pamokose” http://bit.ly/2KUPzv8 

6. „Grupinio darbo ypatumai pamokose” http://bit.ly/2KUQ7Bc  

7. „Informatinio mąstymo ugdymas” http://bit.ly/2Muqp9M 

8. „Nuodugnaus mokymosi taikymas per biologijos pamokas” http://bit.ly/2MtkOk9  

9. „Mokymasis bendradarbiaujant” http://bit.ly/2L3e21f 

10. „STEAM ugdymas Darniam vystymuisi” http://bit.ly/2KZuv6O    

Lyderių laiko projekto veiklas vienija šios nuostatos:

  • Mokinių mokymasis yra švietimo lyderių epicentras, jį lydi visų kitų švietimo bendruomenės narių mokymasis. Lyderystės švietime paskirtis – sukurti tvirtesnį pagrindą mokinių mokymuisi;
  • Švietimo lyderis pirmiausia yra lyderis mokymuisi, veikiantis kaip atsakingas, į darnaus vystymosi principus ir nuolatinį švietimo bendruomenės mokymąsi bei tobulėjimą susitelkęs profesionalas;
  • Lyderystė traktuojama kaip procesas, o ne padėtis, kurią asmuo oficialiai užima organizacijoje.

Visi švietimo sistemos pokyčiai turi daryti poveikį mokinių mokymosi kokybei ir pasiekimams.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image