*alt_site_homepage_image*

Rūdiškių kultūros centras dar kartą pristato projekto „Kožnas paukštis savu šnektu gieda“ veiklas

Naujienos

Rūdiškių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Griciukas“ šįmet švenčia savo penkerių metų sukaktį. Ta proga parengtas ir vykdomas projektas „Kožnas paukštis savu šnektu gieda“. Projektinėmis veiklomis siekiama praplėsti kolektyvo kūrybinį potencialą, koncertinę veiklą, užmegzti naujus ir sustiprinti jau esamus ryšius.

Projektinėse veiklose  bus  galimybė dalyvauti visiems. Projekto dėka vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis kartu su keramike Dormante Penkinski kvies į keramikos užsiėmimus, kurių metu bus nulipdyta 15 paukščių figūrėlių, atspindinčių Dainavos kraštui būdingų giesmininkų populiaciją. Taip pat su gamtininku Mariumi Čepuliu ves žygį „Pažinsi giesmę – pažinsi mane“. Šis žygis bus skirtas etninės kultūros turistams, kitiems lankytojams, įtraukiant juos į gamtos, ypač paukščių, pažinimą.

Kartu su profesionaliu muzikos prodiuseriumi ir garso režisieriumi Algirdu Drėma ansamblis „Griciukas“ įrašys 15 vertingiausių kolektyvo dainų į USB laikmeną reprezentuoti Trakų kraštui.

O visus lapkričio 9 d. sukvies į kasmet Rūdiškių kultūros centre vykstančią šventę „Suprašė žvirblalis visus paukštelius“, kurioje minės savo veiklos 5-metį.

Projekto rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba, Trakų rajono savivaldybė, laikraštis „Trakų žemė“, bičiuliai, parneriai ir pagalbininkai: Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, MB „Vilniaus dailidės“. 

Projekto vadovė Augustė Gaidytė-Palaitienė

Rūdiškių kultūros centras

                     

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image