*alt_site_homepage_image*

Rengiamas ilgalaikis kurortų ir kurortinių teritorijų planas: Trakai pristatė savo tikslus

Naujienos

Vakar, lapkričio 14 d., Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė atstovavo Trakų kurortinei teritorijai Lietuvos kurortų asociacijos strateginėje sesijoje dėl ilgalaikio kurortų ir kurortinių teritorijų finansavimo priemonių plano rengimo.

Planą rengiantys ekspertai po atskirų pokalbių su savivaldybėmis pristatė tarpinius rezultatus bei tolimesnes plano kryptis. Strateginės sesijos metu taip pat buvo aptarti kurortų ir kurortinių teritorijų ilgalaikės plėtros uždaviniai ir tikslai bei sąsajos su Nacionaliniu pažangos planu, kurortų ir kurortinių teritorijų ilgalaikės plėtros priemonės ir finansavimo poreikis, turizmo Lietuvoje ir pasaulyje tendencijos.

Trakai, kaip kurortinė teritorija, yra pateikusi Asociacijai ir plano rengėjams svarbiausius strateginius tikslus ir projektus, kurie didintų turizmo konkurencingumą ir miesto patrauklumą, svarbių objektų pritaikymą turizmui plėtojant turistinius maršrutus, revitalizuojant, prižiūrint ir pritaikant lankymui nekilnojamojo kultūros paveldo objektus bei užtikrinant privažiavimo prie kultūros, turistinių objektų infrastruktūrą. Taip pat žaliojo (ekologinio) turizmo svarbą, aktyvaus laisvalaikio viešosios infrastruktūros užtikrinimą bei poilsiui skirtos infrastruktūros sukūrimą išnaudojant turimų gamtinių išteklių (ežerų) potencialą ir taip didinant kurortinės teritorijos rekreacinį potencialą.

„Trakams, ne tik kaip kurortinei teritorijai, bet ir istorinei sostinei, turi būti skiriamas didesnis valstybės dėmesys. Sieksime ne tik įsitvirtinti rengiamame Kurortų ir kurortinių teritorijų vystymo finansinių priemonių plane, bet su Vyriausybės palaikymu įgyvendinti mums svarbius projektus. Siekiame pritaikyti lankymui Karvinės ir Bažnytėlės salas Galvės ežere, atkurti ir revitalizuoti Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios su bernardinų vienuolynu ansamblį, realizuoti paminklo Vytautui Didžiajam projektą. Taip pat plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą įrengiant pėsčiųjų takus Lukos ir Totoriškių ežerų pakrantėse, įveiklinti Totoriškių ežerą ir pritaikyti jį vandens turizmui, įrengti apžvalgos bokštą su visa reikiama infrastruktūra, paplūdimius Lukos, Totoriškių ežerų pakrantėse, užtikrinant tinkamą aktyviam ir pasyviam poilsiui infrastruktūrą. Formuoti žaliojo (ekologinio) turizmo, aktyvaus laisvalaikio viešąją infrastruktūrą, didinant kurortinės teritorijos rekreacinį potencialą“, – svarbiausius tikslus akcentuoja Trakų rajono savivaldybės vicemerė J. Abucevičienė.

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje: Lietuvos kurortų asociacijos strateginėje sesijoje dėl ilgalaikio kurortų ir kurortinių teritorijų finansavimo priemonių plano rengimo dalyvavo Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė ir mero patarėja Evelina Kislych-Šochienė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image