*alt_site_homepage_image*

Rajono savivaldybėje kuriama Asmens su negalia gerovės taryba

Naujienos

Nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias asmenims su negalia, kviečiame deleguoti savo atstovus į Trakų rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Trakų rajono savivaldybėje steigiama Asmens su negalia gerovės taryba.

Kviečiame Trakų rajono savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias asmenims su negalia, deleguoti savo atstovus į naujai steigiamą Asmens su negalia gerovės tarybą (nurodant deleguojamo atstovo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, pareigas, elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį).

Informaciją prašome pateikti Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui iki š. m. balandžio 25 d. 16.30 val. el. paštu ramune.zarembiene@trakai.lt ar per e. pristatymo sistemą.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausiąją specialistę Ramunę Zarembienę (Trakai, Birutės g. 28, 1 kab.), telefonas pasiteiravimui (8 528) 58316, el. paštas ramune.zarembiene@trakai.lt

Trakų rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatai, patvirtinti 2024 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. S1E-33 https://teisineinformacija.lt/trakai/document/74980

Socialinės paramos skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image