*alt_site_homepage_image*

Raginame sumokėti rinkliavą už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Naujienos

Vietinės rinkliavos už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojai, turintys įsiskolinimų už laikotarpį iki 2022-12-31, raginami nedelsiant apmokėti rinkliavą, bet ne vėliau, kaip iki šių metų rugpjūčio 31 d. Jei mokėtojams yra sunku sumokėti visą sumą iš karto, galima teikti prašymą rinkliavą mokėti dalimis.

Susikaupusi rinkliava už praėjusį laikotarpį ir visi mokėjimo būdai yra nurodomi šiais metais išsiųstuose mokėjimo pranešimuose. Pažymime, kad vykdant mokėjimą svarbu tiksliai nurodyti mokėtojo kodą.

Kilus klausimams dėl įsiskolinimų, prašome kreiptis el. p. komunalinesatliekos@trakai.lt, tel. 8 601 24 814 arba atvykti į Trakų rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 33, Trakai, 113 kab.

Nesumokėta rinkliava ar jos nepriemoka iš rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Primename, kad Trakų rajono savivaldybėje dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. ir yra įvesta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d.  sprendimu Nr. S1-222 „Dėl dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir rinkliavos dydžio nustatymo metodikos“.

Rinkliava gali būti perskaičiuota taikant nustatytas lengvatas:

  • kai metinė vietinė rinkliava viršija 1 procentą disponuojamų namų ūkio pajamų;
  • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
  • nedirbantiems asmenims ir netekusiems 60–100 proc. darbingumo;
  • nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektams, prie kurių neužtikrintas privažiavimas, pagal atstumą iki kolektyvinio konteinerio.

Taip pat rinkliava yra sumažinama:

  • nekilnojamojo turto objektams, kurie yra nenaudojami, pateikiant elektros energijos ir (arba) centralizuoto vandens tiekimo suvartojimo pažymas;
  • netinkamiems naudoti / gyventi ar fiziškai sunaikintiems nekilnojamojo turto objektams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija) patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apima ne vien surinkimo, vežimo, sutvarkymo ir šalinimo kaštus, bet ir susijusios infrastruktūros palaikymo kaštus. Įgyvendinant principą „teršėjas moka“ sąnaudos paskirstomos visiems atliekų turėtojams per nekilnojamojo turto objektus, kurių savininkai arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą.

Prašome mokėtojus ir skolininkus laiku mokėti vietinę rinkliavą.

 

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image