*alt_site_homepage_image*

Prašome neužstatyti atliekų konteinerių

Naujienos

Pradėjus eksploatuoti daugiabučių namų kvartaluose naujai įrengtus požeminius ir pusiau požeminius komunalinių atliekų ir rūšiuotų pakuočių atliekų konteinerius, pastebėta, kad šiuos konteinerius Trakų rajono savivaldybės gyventojai ir svečiai užstato automobiliais. Dėl šios priežasties atliekas surenkantis specialios paskirties transportas negali privažiuoti ir ištuštinti automobiliais užstatytų konteinerių ir pastarieji lieka neaptarnauti iki kitos numatytos aptarnavimo dienos.

Paprastai tokiais atvejais konteineriai yra perkraunami, kyla nepatogumų gyventojams, šiukšlių maišai neleistinai paliekami prie konteinerių, taip užteršiant aplinkinę teritoriją.

Primename, kad vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. S1-112 patvirtintų Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 67.3 papunkčiu, draudžiama perstumti, perkelti kolektyvinius konteinerius į kitas vietas, blokuoti (pvz. transporto priemonėmis) privažiavimą prie konteinerių aikštelių ar individualių konteinerių. Tam, kad atliekos būtų tinkamai surenkamos, būtina sudaryti sąlygas aptarnaujančiam transportui privažiuoti prie konteinerių ir saugiai juos ištuštinti. Taisyklės galioja Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Už šių taisyklių pažeidimus gali būti skiriamos nuobaudos.

Siekiant aiškumo, kokiose zonose prie požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių yra draudžiama stovėti automobiliams, Trakų rajono savivaldybės administracija organizuos šių zonų paženklinimą kelių eismą reguliuojančiais ženklais.

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image