*alt_site_homepage_image*

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Naujienos

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. S1-158 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centrus prijungiant prie viešosios įstaigos Trakų ligoninės“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas Viešųjų įstaigų Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centrų ir viešosios įstaigos Trakų ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas.


Reorganizuojamos įstaigos:

  1. viešoji įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Aukštadvario PSPC), juridinio asmens kodas 181379790, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Skrebės g. 1B, Aukštadvaris, Trakų r. sav. Duomenys apie viešąją įstaigą Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  2. viešoji įstaiga Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Onuškio PSPC), juridinio asmens kodas 181380045, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Daugų g. 2, Onuškis, Trakų r. sav. Duomenys apie viešąją įstaigą Onuškio pirminės sveikatos centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  3. viešoji įstaiga Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Rūdiškių PSPC), juridinio asmens kodas 181379267, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Trakų g. 28, Rūdiškės, Trakų r. sav. Duomenys apie viešąją įstaigą Rūdiškių pirminės sveikatos centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Trakų ligoninė (toliau – VšĮ Trakų ligoninė), juridinio asmens kodas 181383493, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Mindaugo g. 17, Trakai, Trakų r. sav. Duomenys apie viešąją įstaigą Trakų ligoninę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, VšĮ Aukštadvario PSPC, VšĮ Onuškio PSPC ir VšĮ Rūdiškių PSPC prijungiant prie VšĮ Trakų ligoninės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą nauju pavadinimu – viešoji įstaiga Trakų rajono sveikatos centras.

Nuo 2024 m. balandžio 30 d. visos VšĮ Aukštadvario PSPC, VšĮ Onuškio PSPC ir VšĮ Rūdiškių PSPC teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Trakų rajono sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai:

 Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami interneto svetainėse:

www.aukstadvariopspc.ltwww.onuskiopspc.ltwww.rudiskiupspc.lt, www.trakuligonine.ltwww.trakai.lt.

Reorganizavimo sąlygų aprašas

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image